Václav Tomášův z Nymburka

* 14.–15. století

Titul bakalář svobodných umění získal na UK někdy kolem r. 1403, mistrem svobodných umění se stal r. 1410. V Husově kvodlibetu (1411, přezdívka Permenides – Parmenides) odpovídal kvestii Utrum potest in consequencia bona antecedens esse verum sine consequente (Zda může být při správné konstrukci pravdivý předpoklad, aniž následuje důsledek). Uvádí se rovněž mezi účastníky kvodlibetu M. Michala Čížka z Malenic (1412) (Praha UK IX F 7, fol. 41r).

Literatura:
◦ J. Kejř: Kvodlibetní disputace, 1971;
◦ F. Šmahel: Verzeichnis, 1980;
◦ J. Tříška: Životopisný slovník, 1981.

md