Vlastimil Zátka

* 21. 10. 1946 Praha

Po maturitě na SVVŠ v Kunraticích u Prahy (1965) studoval v l. 1969–75 na FF UK filozofii a historii; PhDr. 1976. Od r. 1975 pracuje na FÚ AV ČR.

V monografii o Kantově teorii estetiky, v prvním českém pokusu o ucelený výklad daného tématu, interpretuje Kantovy filozoficko-estetické názory nejen v souvislosti s Kantovou filozofií vůbec, ale i se zřetelem jednak k dalším dobovým estetickým stanoviskům, jednak k novověké problematice subjektu (se zvláštním ohledem k filozofii M. Heideggera a H.-G. Gadamera).

Bibliografie:
Kantova teorie estetiky. Studie k dějinám filosofie 18. století, 1994.

Časopisecké příspěvky:
Problém rozvoje vědy v soudobé buržoazní filozofii, FČ 1981;
Aporie Kuhnova pojetí „historizace“ vědeckého poznání, FČ 1983;
Kantovo „vyvrácení“ idealismu a problém vnějšího světa, FČ 1987;
K Heideggerovu pojetí lidské „existence“ v Sein und Zeit, FČ 1988;
Rozum a tradice. K Burkeho interpretaci Velké francouzské revoluce, FČ 1989;
K Husserlově teorii konstituce předmětného „smyslu“, FČ 1990;
Ke Kantově teorii estetiky, Estetika 1993;
Kant o možnosti umění ( s A. Savilem), Systematický význam Kantovy estetiky, FČ 1994;
Krása, svoboda a kontingence, Estetika 1995;
Jiné, druzí, jiný. Teologická hermeneutika mezi médii a mocnostmi (s W. Nethöfelem), FČ 1995.

r