0. Vysvětlit silentium universi

l. Předpoklady filosofické

    A. Sociologicko-psychologický úvod ppt (zkostnatělost vědy) Nakolik se vůbec zabývat šílenými objevy.

    B. Metodologické: logika, matematika fyzika a co na to např. S. Weinberg (SW answer)

2. Předpoklady fyzikální:

A. planety hvězd I. generace

B. konec distinkce mezi zákonitostmi a zákony  ppt jpg

C. antropický princip x přirozené nemusí být dokonalé

D. nesourodost vesmíru - kauzální horizont -> nesourodý vesmír = žádný kontakt, jak předat informace?

E. Reliktní záření - časová neshodnost  jpg

    verze AP - co způsobí kvantové odchylky

F. Heisenbergův  princip i pro samotné zákonitosti

G. Vratnost času

Vysvětlil silentium universi?

 

Z5