a skutečnost

 

Opět SETI a interpretace O. Neffa

Jiné jméno - jiný život?

Všechno se musí nějak jmenovat.

 Adam pojmenovává zvěř, (B Dylan: Muž dal jména všem zvířatům)

Smullyan a lvi

Melodie - tiráž 8/1984, 9/1984

Přírodní zákonitosti a teorie všeho

 

Nootvorná funkce jazyka ppt (jazyk tvoří skutečnost z prefabrikátů, které nezávisle na nás a na jazyce existují, strukturuje skutečnost).

Ontotvorná funkce jazyka ppt (tvorba a změna skutečnosti samotným vyslovením slova, použitím znaku). 

 

 

 

Ch. Peirce

Teorie znaku - ikony, indexy, symboly (podle "vzdálenosti" k fyzikální realitě či podobnosti s ní)

 

 

F. de Saussure

 

N. Chomsky

 

J. Derrida

 

 

 

O. Neff: Bílá hůl ráže 7,62.