Oficiální stránky Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky FF MU
se nyní nacházejí na adrese:
http://ugnn.phil.muni.cz/.(Stávající soubory na dříve používané adrese jsou pouze archivovány bez dalších aktualizací.)


logo FF MU  
Ústav
germanistiky,
nordistiky
logo ÚGNN
a nederlandistiky
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
  Adresa:
ÚGNN FF MU
Arna Nováka 1
602 00 Brno
tel.:+420 549 49 3605
fax: +420 549 49 1520

mapka - plánek fakulty
(ústav se nachází ve 4.a 5. podlaží budovy Jaselská (J), vchod Gorkého 7)
 
  IS MU FF MU ELF Knih FF MZK Mail LVT Menza
 
 
Germanistika Německý jazyk a literatura - bakalářské a navazující magisterské studium
Učitelství německého jazyka a literatury - navazující magisterské studium
Překladatelství němčiny - navazující magisterské studium
Nordistika Norský jazyk a literatura - bakalářské a navazující magisterské studium

Skandinávská studia - bakalářské studium, navazující magisterské studium (od podzimního semestru 2012)
Nederlandistika
Nizozemský jazyk a literatura - bakalářské a navazující magisterské studium

Doktorské studium Doktorský studijní program Filologie:
Německý jazyk
Německá literatura
Erasmus ...
Osoby pověřené uznáváním výsledků studia v zahraničí; nabídka stipendií

BBGN
Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik

Co nového na katedře
Nejaktuálnější informace pro studenty a veřejnost. Informujte se zde...

Rozvrhy, předměty...
Rozvrh hodin v semestru, aktuálně vypsané předměty, kalendář, hry...

Lidé na ÚGNN
Učitelé, doktorandi, konzultační hodiny, kontakty, ...

Odkazy k nahlédnutí
Odkazy (knihovny, jiná germ. pracoviště, ...)


Vaše náměty a připomínky jsou vítány brom@phil.muni.cz.