hlavní stránka germanistika nordistika nederlandistika lidé předměty aktuality linky

Nordistika

studium přijímačky rozvrhy předměty materiály státnice aktuality dipl. práceOkruhy otázek k bakalářské zkoušce z norštiny
Oddíl I - Literatura a kultura

1. Žánry staroislandské literatury – základní členění a nejvýznamnější díla
2. Ságy.
3. Tvorba a působení Snorre Sturlusona
4. Skandinávská literatura středověku. Balady, kroniky, zákoníky, lidová poezie, pohádky, pověsti. Draumkvedet.
5. Ludvig Holberg. Dílo a doba. Norská literatura před rokem 1814.
6. Národní romantismus. Společnost, literatura, jazyk. Henrik Wergeland.
9. Henrik Ibsen – fáze vývoje díla. Nejvýznamnější tituly. Recepce mimo Skandinávii.
10. Bj. Bjørnson. Dramatik, básník, politik.
11. A. Kielland, J. Lie, kritický realismus a přechod k novoromantismu. Moderní průlom v kultuře skandinávských zemí (E. Brandes). Kristianská Bohéma.
12. Naturalismus (Garborg, Skram). Symbolismu a neoromantismus ve skandinávské literatuře. (S. Obstfelder, S. Lagerlöfová)
13. August Strindberg. Významné osobnosti švédské literatury
14. Knut Hamsun – základní okruhy díla, základní otázky
15. H. C. Andersen a dánská literatura – přehled nejvýznamnějších autorů.
16. Sigrid Undsetová a témata generace roku 1907
17. Norská a skandinávská próza a poezie mezi dvěma válkami. (Øverland, Hoel, Vesaas) Druhá světová válka v literatuře – Norsko, Švédsko, Dánsko.
18. Tarjei Vesaas a literatura v nynorsk – historie a současnost. Norská a skandinávská poezie poezie (O.H. Hauge, další básníci)
19. Nejvýznamnější osobnosti skandinávské a norské literatury pro děti a mládež. Témata, problémy, žánry, autoři a autorky. Ilustrace. Obrázkové knížky pro nejmenší.
20. Kjell Askildsen a žánr norské/skandinávské novely – historický průřez (Karin Blixen, Johan Borgen) Jens Bjørneboe
21. Dag Solstad, Jan Erik Vold, Lars Saabye Christensen – témata, generační rozdíly, srovnání
22. Jon Fosse. Žánry a témata současné norské literatury – evropské srovnání.
23. Sakprosa. Thor Heyerdahl. Thomas Hylland Eriksen. Fagtekster om språk, samfunn, litteratur og kultur. Populárně-odborné texty z uvedených oblastí, odborná periodika.


Oddíl II - Lingvistika
1. Bokmål og nynorsk i historisk og nåtidig perspektiv – en oversikt.
2. Ordforrådet i norsk. Historisk oversikt. Latin, tysk, fransk. Aktuelle tendenser.
3. Ordstruktur. Rot. Fugeaffiks. Morfem. Preposisjon. Spørsmål i norsk.
4. Ordlagingsmekanismer i norsk. Derivasjon. Prefiks, suffiks. Sammensetninger: substantiv, verb. Partikkelverb.
5. Ordklasser – oversikt. Spesielt: en gammel ordklasse som ikke eksisterer mer – tallord. I dag: kvantorer. Kommentar.
6. Substantiv. Kjønn og bøyning. Bruk av bestemt og ubestemt form. Uten artikkel. Noen formelle kriterier. Kategorier og trekk.
7. Adjektiv. Funksjon, bøyning og grad bøyning. Adjektivfraser.
8. Verb. Inndeling etter morfologiske, syntaktiske og semantiske kriterier.
9. Verb i moderne norsk: Oversikt over tempussystemet. Finitt og infinitt verb.
10. S-formene og passiv. Modalitet i norsk – modale verb, modaladverb.
11. Norsk setning. Ordstillingssystemet.Hovedproblemer i norsk syntaks. Konjunksjoner, subjunksjoner. Setningstyper. Setningsfragment.
12. Syntaks. Fraser. Leddstilling – setningsskjema. Indirekte spørsmål.
13. Stilistikk og kommunikasjon. Stilnivåer, karakteristiske trekk. Språkhandling.
14. Sakprosasjangrene. Språklige virkemidler.
15. Terminologi og stilistikk. Språk i staten. Skriving i akademia.
16. Språk i avis og reklame. Argumentasjonsanalyse. Tekstens koherens. Tekst og kontekst
17. Fonetikk og fonologi. Fonem. Ortografi i norsk – navn, stedsnavn, viktigste skriveregler. Korpuslingvistikk. Norsk språk ved norske universiteter og i utlandet.
18. Norge i det 20. århundret: Viktige historiske øyeblikk. Gjenspeilet i litteratur, kultur, arkitektur. Viktigste personligheter.
19. Norge: Etterkrigstiden. Utviklingen av det moderne Norge som velferdsstat og oljenasjon. Immigrasjon. Det flerkulturelle Norge. Norge og EU. Norge og Nobelprisen.
20. Norsk og den indogermanske språkfamilie. Norrønt. Runer.
21. Norsk språkhistorie. Periodeinndelingen fram til 1814.
22. Norsk språk i utvikling. Hovedlinjene fra 1814 til annen verdenskrig. Ivar Aasen, Knut Knutsen. Forfattere og språkstriden. Nynorsk.
23. Norsk språk i utvikling. Hovedlinjene fra 1945 fram til i dag. Språkreformer. Prosjekt samnorsk. Norsk språkråd og dets funksjon.
24. Norsk språk: Påvirkning fra engelsk og andre spåk i ulike sammenhenger, ulike perioder. Nyord. Fremmedord og deres ortografi. Domenetap.
25. Politiske partier. Aktuelle samfunnsspørsmål i dagens Norge. Norsk musikk og kunst – tilbakeblikk på det 20. århundret.
26. Norske eventyr – deres funksjon. Viktige elementer, karakteristiske trekk. Eventyrenes forfattere og samlere. Norsk nasjonalidentitet i forvandling.