hlavní stránka germanistika nordistika nederlandistika lidé předměty aktuality linky

Němčina

studium přijímačky rozvrhy předměty materiály státnice literatura dipl. práce

Požadavky ke státní závěrečné zkoušce z magisterského oboru Překladatelství němčiny

Písemná část SZZ sestává z překladu krátkého textu z češtiny do němčiny a dalšího (většinou ekonomického) z němčiny do češtiny. Je povoleno používat slovníky, notebooky a připojení na internet. Je třeba dodržet časový limit; Celá klauzurní písemná zkouška trvá zhruba 120 - 135 minut (podle délky a náročnosti textů).

Další součástí SZZ bude obhajoba diplomové práce.

U následné ústní zkoušky je třeba se připravit na tyto okruhy (dle požadavků vyučujících jednotlivých teoretických disciplín):

Übersetzbarkeit unter sprachlichen Aspekten (Deutsch-Tschechisch)
Pragmatik und Diskurs in der Übersetzung
Lexikalische Probleme der Übersetzung (Deutsch-Tschechisch)
Morphosyntaktische Probleme der Übersetzung (Deutsch-Tschechisch)
Interferenzen in der Übersetzung (Deutsch-Tschechisch)
Fachsprachen und Übersetzung
Textlinguistische Aspekte der Übersetzung I: Textualitätsmerkmale
Textlinguistische Aspekte der Übersetzung II: Kohäsion, Kohärenz
Textsorten aus übersetzerischer Sicht
Intertextualität in der Übersetzung
Wortbildung im Text (aus übersetzerischer Sicht)
Sprachkorpora und Übersetzung

Kontrastive Phraseologie: Äquivalenzstufen
Kontrastive Phraseologie: Ansatzpunkte für den interlingualen Vergleich

Übersetzung der Werbetexte
Besonderheiten der Übersetzungen für das Sprechtheater
Besonderheiten der Übersetzungen für das Musiktheater
Untertitelung
Interkulturelle Kommunikation und Übersetzung
Geschichte der Übersetzungen als Teilgebiet der Rezeptionsforschung
Grundlagen der Übersetzungskritik
Geschichte der Übersetzungen deutscher Literatur ins Tschechische bis
1945
Geschichte der Übersetzungen deutscher Literatur ins Tschechische
nach 1945

Die Skopos-Theorie und die Wahl einer adäquaten Übersetzungsstrategie
Mängel in der Übersetzungsvorlage und ihre Behebung
Aspekte der Übersetzerkompetenz
Äquivalenz und Adäquatheit. Zur Typologie der Übersetzungen
Dokumentarisches und instrumentelles Übersetzen. Zur Rolle einer
schöpferischen Übersetzung
Auffassungen des Übersetzungsprozesses von Martin Luther bis heute

Übersetzer und Verträge
Übersetzer und Lexika (in Buchform und on-line verfügbar)
Korrekturen als Bestandteil der Arbeit eines Übersetzers