hlavní stránka germanistika nordistika nederlandistika lidé předměty aktuality linky

Nordistika

studium přijímačky rozvrhy předměty materiály státnice aktuality dipl. práce

Norský jazyk a literatura - formy studiaStudijní a zkušební řád Masarykovy univerzityFormy studia
Norština (Norský jazyk a literatura)

Norština se studuje v bakalářském a magisterském studijním programu. Bakalářské studium je dvouooborové, magisterské dvouooborové a od podzimu 2006 také jednooborové.
Bakalářské studium je tříleté. Ať už student píše oborovou práci (5 kreditů) či diplomovou bakalářskou práci (15), musí dříve dosáhnout 80 kreditů, aby mohl uzavřít bakalářskou zkouškou.
Navazující magisterské studium je plánováno v zásadě na dva roky a zaměřuje se především na prohloubení filologických disciplin a rozšíření celoskandinávského pohledu. Nediplomový obor vyžaduje 40+10 kreditů, diplomový 70 + 30.

Součástí jazykového vybavení absolventa je pasivní znalost švédštiny a dánštiny. Švédština je na katedře navíc nabízena v několika kurzech Mgr. Kempe, např. pro němčináře nebo pro studující ostatních fakult MU.