hlavní stránka germanistika nordistika nederlandistika lidé předměty aktuality linky

Studijní a zkušební řád MU

Překladatelství němčiny

Dvouleté navazující magisterské studium prezenční jednooborové

Studuje se na Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky FF MU. Odbornému zaměření odpovídá skladba předmětů v kreditovém systému, na jehož základě je studium organizováno. Kredity se získávají absolvováním předepsaných povinných a volitelných přednášek a seminářů. Absolvování každé přednášky a semináře musí být doloženo složením příslušné zkoušky nebo (v případě, že kurz je ukončen zápočtem) splněním podmínek pro udělení zápočtu.
Přednášky a semináře jsou rozděleny do tří skupin:
 
1. Povinné (kredity A), které tvoří páteř oboru, musejí být absolvovány povinně všechny.
2. Volitelné (kredity B), jejichž výuka je zajišťována Ústavem germanistiky, nordistiky a nederlandistiky a z nichž si posluchač volí podle svého zájmu takový počet, aby dosáhl stanoveného počtu volitelných kreditů.
3. Zbylý počet volitelných kreditů si posluchači mohou doplnit kredity C, které získají, absolvují-li (předepsaným způsobem) příslušný počet přednášek či seminářů na jakémkoliv jiném oboru přednášeném na FF. Do těchto kreditů však nelze započítat TV a povinné předměty společného základu.
Studium trvá 4 semestry. V tomto studiu musí posluchači získat celkem 120 kreditů
 • 24 kreditů z povinných předmětů (kredity A), z toho 4 kredity za cizí jazyk
 • 2 krát 15 kreditů za semináře k magisterské diplomové práci
 • 0 kreditů za diplomovou práci.
 • tj. celkem 54 kreditů A
 • zbylých 66 kreditů tvoří B popř. C kredity. Z tohoto počtu musí student získat 20 kreditů B na svém mateřském oboru, tedy z předmětů určených přímo pro tento obor (viz níže). Zbývá 46 kreditů C, kam lze započítat ostatní volitelné předměty vypisované ÚGNN, ale i předměty vypisované jakoukoli jinou katedrou FF.


 • Kredity A tvoří tyto předměty:
  NJPII_3246 Seminar zur Diskursanalyse (1) 2 kredity, podzim, zápočet (dr. Mikulová)
  NJII_3515 Textlinguistik (1) 2 kredity, podzim, zkouška, (prof. Kratochvílová)
  NJPII_3247 Einführung in die Theorie der Übersetzung (2) 3 kredity, podzim, zkouška (dr. Fišer, dr. Kovář, dr. Mareček., dr. Kopřiva)
  NJPII_3245 Praktische und technische Aspekte des Übersetzens (2) 3 kredity, jaro, kolokvium (dr. Urválek)
  NJPII_3248 Theorie des Übersetzens II. Applikation (2) 4 kredity, jaro, zkouška (dr. Kopřiva, dr. Kovář, dr. Mareček)
  CJBB119 Kurs správného psaní pro nebohemisty (2) 3 kredity, podzim, zápočet (dr. Vojtová)
  CJBB94 Stylistika češtiny - základní kurs pro nebohemisty 3 kredity, jaro, zápočet (dr.Křístek)

  Kredity B tvoří předměty, jež dále prohlubují jednotlivé aspekty překládaní, například:
  NJII_1002 Computergestütztes Üebersetzen
  NJII_1004 Fachtextübersetzen
  NJII_101 Übersetzen der ökonomischen Texte
  NJII_421 Deutsche Wortfolge im Vergleich
  NJII_50 Literarische Übersetzung
  NJII_54 Übersetzen publizistischer Texte I.
  NJII_3243 Übersetzungsübungen - Fachsprache
  NJII_3250 Übersetzen der Sachtexte
  NJII_43 Übersetzen
  NJII_52 Dolmetschen
  NJII_55 Übersetzen publizistischer Texte II.
  NJII_56 Moderne tschechische Lyrik in deutschen Übersetzungen
  NJII_1222 Sprachkonfrontation Tschechisch – Deutsch
  CJBC717 Interkulturalita a překlad.

  Překladatelství němčiny

  Dvouleté navazující magisterské studium prezenční dvouoborové

  Studuje se na Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky v kombinaci s jedním z dalších oborů pro navazující dvouoborové studium na FF a jiných fakultách MU. Odbornému zaměření odpovídá skladba předmětů v kreditovém systému, na jehož základě je studium organizováno. Kredity se získávají absolvováním předepsaných povinných a volitelných přednášek a seminářů. Absolvování každé přednášky a semináře musí být doloženo složením příslušné zkoušky nebo (v případě, že kurz je ukončen zápočtem) splněním podmínek pro udělení zápočtu.
  Přednášky a semináře jsou rozděleny do tří skupin:
  1. Povinné (kredity A), které tvoří páteř oboru, musejí být absolvovány povinně všechny.
  2. Volitelné (kredity B), jejichž výuka je zajišťována Ústavem germanistiky, nordistiky a nederlandistiky a z nichž si posluchač volí podle svého zájmu takový počet, aby dosáhl stanoveného počtu volitelných kreditů.
  3. Zbylý počet volitelných kreditů si posluchači mohou doplnit kredity C, které získají, absolvují-li (předepsaným způsobem) příslušný počet přednášek či seminářů na jakémkoliv jiném oboru přednášeném na FF. Do těchto kreditů však nelze započítat TV a povinné předměty společného základu.

  Studium trvá 4 semestry. V tomto studiu musí posluchači získat celkem 70 kreditů na diplomovém oboru a 50 kreditů na oboru nediplomovém.

  Na diplomovém oboru:
 • 22 kreditů z povinných předmětů (kredity A), z toho 2 kredity za cizí jazyk
 • 2krát 15 kreditů za semináře k magisterské diplomové práci
 • 0 kreditů za diplomovou práci
 • 18 kreditů B
 • Na nediplomovém oboru:
 • 22 kreditů z povinných předmětů (kredity A), z toho 2 kredity za cizí jazyk
 • 10 kreditů za seminář k magisterské oborové práci
 • 0 kreditů za ročníkovou práci
 • 18 kreditů B


 • Kredity A tvoří tyto předměty:
  NJPII_3246 Seminar zur Diskursanalyse (1) 2 kredity, podzim, zápočet (dr. Mikulová)
  NJII_3515 Textlinguistik (1) 2 kredity, podzim, zkouška, (prof. Kratochvílová)
  NJPII_3247 Einführung in die Theorie der Übersetzung (2) 3 kredity, podzim, zkouška (dr. Fišer, dr. Kovář, dr. Mareček., dr. Kopřiva)
  NJPII_3245 Praktische und technische Aspekte des Übersetzens (2) 3 kredity, jaro, kolokvium(dr. Urválek)
  NJPII_3248 Theorie des Übersetzens II. Applikation (2) 4 kredity, jaro, zkouška (dr. Kopřiva, dr. Kovář, dr. Mareček)
  CJBB119 Kurs správného psaní pro nebohemisty (2) 3 kredity, podzim, zápočet (dr. Vojtová)
  CJBB94 Stylistika češtiny - základní kurs pro nebohemisty 3 kredity, jaro zápočet, (dr.Křístek)


  Kredity B tvoří předměty, jež dále prohlubují jednotlivé aspekty překládaní, například:
  NJII_1002 Computergestütztes Üebersetzen
  NJII_1004 Fachtextübersetzen
  NJII_101 Übersetzen der ökonomischen Texte
  NJII_421 Deutsche Wortfolge im Vergleich
  NJII_50 Literarische Übersetzung
  NJII_54 Übersetzen publizistischer Texte I.
  NJII_3243 Übersetzungsübungen - Fachsprache
  NJII_3250 Übersetzen der Sachtexte
  NJII_3916 Übersetzen ausgewählter Medientexte
  NJII_43 Übersetzen
  NJII_52 Dolmetschen
  NJII_55 Übersetzen publizistischer Texte II.
  NJII_56 Moderne tschechische Lyrik in deutschen Übersetzungen
  NJII_1222 Sprachkonfrontation Tschechisch – Deutsch

  Požadavky ke státnicím a okruhy otázek pro obor Překladatelství NJ


  zpět na stránku Germanistika