hlavní stránka germanistika nordistika nederlandistika lidé předměty aktuality linky

Nordistika

Skandinávská studia


studium přijímačky

Charakteristika oboru

Bakalářský i navazující magisterský (od podzimního semestru 2012) obor Skandinávská studia je koncipován jako "area studies", má tedy zprostředkovat co nejširší vědění o všech oblastech současné skandinávské společnosti a kultury. Pracovním nástrojem je vedle angličtiny švédština, proto stojí Švédsko v centru pozornosti, avšak srovnávací perspektiva se týká Norska, Dánska, Islandu a částečně i Finska, třebaže finština se na FF MU studuje jako samostatný obor. Záměrem je otevřít diskurs o procesu evropské integrace, o demokracii a životním stylu na pozadí skandinávských dějin a umění, ale také na pozadí aktuálních problémů skandinávské společnosti. Cílem je připravit studenty na profesionální dráhu (překladatele, tlumočníka, korespondenta) nebo na navazující typy magisterského studia na MU, jiných vysokých školách v ČR, ale také v zahraničí. Důraz klademe na rozvoj individuálního profilu studenta, např. formou projektové práce a realizací samostatných projektů z nejrůznějších tématických oblastí.
Absolventi oboru Skandinávská studia se mohou uplatnit v řadě profesních oborů, které souvisejí s oblastí Skandinávie a skandinávské kultury, tedy v cestovních kancelářích, jako průvodci, tlumočníci a korespondenti. Mohou pracovat ve státní správě, mezinárodních organizacích a hospodářských podnicích. Další příležitosti jsou ve školství a žurnalistických profesích. V kombinaci s dalšími obory a navazujícím magisterských studiem filologického, politologického, ekonomického či diplomatického zaměření se šance na uplatnění úměrně zvyšují. K rozšíření profesní a odborné výbavy absolventa Skandinávských studií by měly přispět studijní stáže a projekty spolupráce s institucemi v České republice a ve Skandinávii.