hlavní stránka germanistika nordistika nederlandistika lidé předměty aktuality linky

Nordistika

studium přijímačky rozvrhy předměty materiály státnice aktuality dipl. práce


Okruhy témat bakalářských prací 2014-2015:

Medailon současného norského autora – tvorba, recepce, kontext
Vybraný literární žánr u konkrétního autora/v historickém kontextu (povídka, novela v díle…)
Jon Fosse – prozaik a esejista
Olav Duun/jiný konkrétní autor v českých/slovenských překladech
Typologie ženských postav v románové tvorbě Herbjorg Wassmo
Duševní nemoc jako frekventované téma současné norské prózy
Motiv pohádek a pověstí v literatuře pro dospělé /pro děti
Jedno drama Henrika Ibsena – analýza díla, na českých/slovenských scénách, přehled recenzí, zpracování ve filmu
Obraz Norska/Skandinávie v turistických průvodcích/informačních brožurách/cestopisech vydaných česky/slovensky
Vybraná témata v norském denním tisku (např. rozdělení Československa, smrt Václava Havla, hlasování o členství v EU apod.)
Způsoby vyjadřování modality v norštině se zřetelem k funkci částic (jo,da)
Metaforika v norských publicistických textech (rešerše norského tisku) – přísloví, přirovnání, biblické aluze
Klasifikace slovních druhů v norštině – tendence vývoje, které je možno vysledovat v odborných textech od roku 1990 – 2014.
Funkce slovesa fa v současné norštině – spisovný jazyk a hovorové varianty/dialekty
Funkce slovotvorby a vliv anglosaského světa. Rešerše z novinových textů.
Norština jako jazykový experiment. Jazykové reformy 20. století jako projev plánování jazyka shora. Retrospektiva, analýza aktuálního stavu.
Překladatelství: překlad a analýza esejistického, publicistického, odborného nebo literárního textu (podmínka: překlad sám zaujímá maximálně třetinu práce, dvě třetiny analýza postupů, komentář problému na základě teorií překladu)
Norsko a Evropa: kulturní, společenské, umělecké téma
Norské politické strany a evropská integrace
Jazykové menšiny a většinová kultura
Norsko a 2. sv. válka – konkrétní aspekt