hlavní stránka germanistika nordistika nederlandistika lidé předměty aktuality linky

Nordistika

Skandinávská studia


studium přijímačky

Studijní obor Skandinávská studia – Požadavky k přijímací zkoušce

Bakalářský studijní program (3 roky), studium jednooborové
(Od podzimního semestru 2012 je nabízeno i navazující magisterské studium.)
Přijímací zkoušky (bakalářské studium) probíhají písemnou formou.

Oborové požadavky (vedle povinného testu studijních předpokladůinformace a starší verze na stránkách MU)
Znalost švédského nebo jiného skandinávského jazyka není podmínkou přijetí.
Celkový počet možných bodů v oborovém testu – 100
Minimální hranice pro úspěšné zvládnutí oborového testu je 60 bodů. (Jestliže uchazeč nedosáhne nejméně 60 bodů, vypadává bez ohledu na výsledky testu studijních předpokladů.)

Oborový test bude obsahovat následující části, v nichž se uděluje maximální počet bodů v níže uvedeném poměru:

1. Všeobecný kulturní, historický a společenský rozhled o Skandinávii (Švédsko, Norsko, Dánsko, Island), o aktuálních reáliích z cizojazyčných a česky přístupných materiálů nejrůznějšího charakteru (knihy, noviny, internet). – 25 %
2. Překlad kratšího textu z angličtiny nebo němčiny do češtiny nebo slovenštiny, a to se slovníkem, který si uchazeči sami přinesou. Doporučená úroveň jazyka: maturita, státní zkouška. – 10 %
3. Čtení s porozuměním (angličtina nebo němčina) – 10 %
4. Motivace ke studiu: Zpracujte osobní výpověď o své motivaci ke studiu tohoto oboru (např. video, audio, animace, PowerPoint, dopis atd.) a pošlete, prosím, před realizovanou přijímací zkouškou v elektronické podobě na adresu kempe@phil.muni.cz. V případě příliš velkého souboru (video atd.) pošlete odkaz na místo, kde je možné soubor spustit, či uložit. Na zkoušku přineste dopis ve vytištěné podobě a ostatní formy na CD nosiči označeném vaším jménem. – 15 %
5. Vlastní četba beletrie v českém překladu (nejméně sedm titulů ze švédské, norské, dánské nebo islandské beletrie, ať už z klasického nebo moderního období). – 10 %
6. Analýza přečtené literatury: Na základě jednoho nebo více přečtených titulů a dostupných odborných textů, internetu atd. vypracovat
buď
a) text, ve kterém budou zmíněny důležité společensko-historické události související s dobou, ve které se děj odehrává a popsat, jak se dané události odrážejí v obsahu knihy.
nebo
b) text, ve kterém postihnete vztahy mezi postavami v jedné knize nebo porovnáte vztahy lidí ze dvou knih. Zamyslete se také nad tím, co je v jejich životě zavedlo tam, kde se právě nacházejí.

Rozsah textu: 1500–1800 znaků
Vypracovaný text pošlete, prosím, před realizovanou přijímací zkouškou elektronickou formou na adresu kempe@phil.muni.cz a ve vytištěné podobě přineste s sebou. – 30 %

Příklady dostupných studijních pramenů
Busck, S., Poulsen, H.: Dějiny Dánska. Praha 2007.
Gustafson, A.: Dějiny švédské literatury. Brno 1998.
Hartlová, D. a kol.: Slovník severských spisovatelů. Praha 1998 a 2004.
Humpál, M.: Moderní skandinávské literatury 1870-2000. Praha 2006.
Kadečková, H.: Soumrak bohů. Praha 1998.
Kadečková, H.: Dějiny Islandu. Praha 2001.
Kadečková, H.: Dějiny Norska. Praha 2005.
Severské balady. Praha 2000.

Časopisy: Lidé a země, Země světa, National Geographic, Severské listy aj.

http://www.si.se
http://www.sweden.se
http://www.noramb.cz
http://www.iliteratura.cz
http://www.ambprag.um.dk/en/
http://www.skandinavskydum.cz/
http://www.swedenabroad.com/Start____14895.aspx