hlavní stránka germanistika nordistika nederlandistika lidé předměty aktuality linky


Aktuality
Aktuality
novinky, zajímavé akce, semináře... na ÚGNN Filozofické fakulty MU ...
 
 
Nejnovější zprávy a aktuality o okolním germanistickém dění.

 
Nejaktuálněji:
Datum Název akce, semináře,...
5.–9. 9. 2016Státní závěrečné magisterské a bakalářské zkoušky germanistických oborů se jarním semestru 2016 (v zářijovém termínu) konají ve dnech 5.–9. září 2016 .
Harmonogram:
pondělí 5. 9. písemné zkoušky pro všechny obory
obhajoby a ústní zkoušky dle komisí:
bakalářské studium: 7. 9. 2016
magisterské studium filologie a učitelství: 8. 9. 2016
magisterské studium překladatelství: 9. 9. 2016
Rozdělení do komisí bude 14 dní před konáním zkoušky oznámeno v informacích k příslušným státnicovým předmětům v katalogu ISu.
Pevný termín odevzdání diplomových prací (souběžně v tištěné i elektronické podobě): 30. 6. 2016
Přihlášení: je třeba mít v ISu zaregistrovaný předmět SZZ (v běžném období registrace do začátku semestru) a přihlásit se v něm i na příslušný termín do 29. 7. 2016 .
bakalářské studium: NJI_27 Abschlussprüfung - Baccalarius;
magisterské studium filologie: NJII_273 Abschlussprüfung – Magister;
magisterské studium učitelství: UzNJII_273 Abschlussprüfung - Magister - Lehramt;
magisterské studium překladatelství: NJPI_282 Abschlussarbeit für Magister;
kombinované magisterské studium: NJK35_Státní závěrečná zkouška.
Studenti, kteří budou mít v tu dobu přerušené studium, musí svůj úmysl přihlásit se k SZZ v červnu oznámit e-mailem na adrese: dana.spevakova@gmail.com rovněž do 29. 7. 2016.
Potvrzení studijního oddělení o splnění studijních povinností je nutno odevzdat na sekretariátě nejpozději v den SZZ (před započetím písemné zkoušky).
Podrobné pokyny a informace ke státním zkouškám jsou k dispozici na zvláštní stránce.
srpen 2016 - ...
Brněnská firma Kiwi.com aktuálně hledá nové členy týmu: "Plynulá angličtina podmínkou, plynulá němčina navrch ceněna zlatem." Podrobnější informace lze nalézt na kariérních stránkách: http://jobsatkiwi.com/job/travel-consultant/.
31. 8. 2016Přihlášky na překladatelskou stáž v Evropské komisi pro období období od března 2017 do července 2017 lze posílat do 31. srpna 2016.
Jedná se o placené stáže s měsíčním příspěvkem cca 1120 eur. Uchazeči musí být občany některého státu EU, absolventy VŠ alespoň na bakalářské úrovni a musí být schopni překládat do svého rodného jazyka ze dvou dalších úředních jazyků Evropské unie (jedním z těchto jazyků musí být angličtina, francouzština nebo němčina).
Veškeré další informace a podmínky spolu s elektronickou přihláškou naleznete na webových stránkách http://ec.europa.eu/stages/.
Odpovědi na často kladené dotazy ohledně překladatelské stáže jsou na stránce http://ec.europa.eu/stages/faq/my-translation-traineeship_en.
17.–22. 6. 2016Státní závěrečné magisterské a bakalářské zkoušky germanistických oborů se jarním semestru 2016 (v červnovém termínu) konají ve dnech 17.–22. června 2016 .
Harmonogram:
pátek 17. 6. písemné zkoušky pro všechny obory
obhajoby a ústní zkoušky dle komisí:
bakalářské studium: 20. 6. 2016
magisterské studium filologie a učitelství: 21. 6. 2016
magisterské studium překladatelství: 22. 6. 2016
Rozdělení do komisí bude 14 dní před konáním zkoušky oznámeno v informacích k příslušným státnicovým předmětům v katalogu ISu.
Pevný termín odevzdání diplomových prací (souběžně v tištěné i elektronické podobě): 30. 4. 2016
Přihlášení: je třeba mít v ISu zaregistrovaný předmět SZZ (v běžném období registrace do začátku semestru) a přihlásit se v něm i na příslušný termín do 12. 5. 2016 .
bakalářské studium: NJI_27 Abschlussprüfung - Baccalarius;
magisterské studium filologie: NJII_273 Abschlussprüfung – Magister;
magisterské studium učitelství: UzNJII_273 Abschlussprüfung - Magister - Lehramt;
magisterské studium překladatelství: NJPI_282 Abschlussarbeit für Magister;
kombinované magisterské studium: NJK35_Státní závěrečná zkouška.
Studenti, kteří budou mít v tu dobu přerušené studium, musí svůj úmysl přihlásit se k SZZ v červnu oznámit e-mailem na adrese: dana.spevakova@gmail.com rovněž do 12. 5. 2016.
Potvrzení studijního oddělení o splnění studijních povinností je nutno odevzdat na sekretariátě nejpozději v den SZZ (před započetím písemné zkoušky).
Podrobné pokyny a informace ke státním zkouškám jsou k dispozici na zvláštní stránce.
9.–10. 6. 2016Oborové písemné zkoušky v rámci přijímacího řízení pro bakalářské studium němčiny od akademického roku 2016/2017 se konají 9.–10. června 2016. (Přihlášení uchazeči budou podrobněji informováni individuálně.)
každé úterý ..."Štamtiš" se v jarním semestru 2016 se koná vždy v úterý od 19. hodiny v restauraci Záhrada café therapy (Údolní 37; při Obliním trhu) (pdf).
19. 5. 2016 Přednáška a diskuse s jazykovědkyní prof. Karin Kleppin z Porúrské univerzity v Bochumi na téma "Jak snížit stres při zkoušení cizích jazyků" se koná 19. 5. 2016 ve 13.00-14.30 na Pedagogické fakultě MU (Poříčí 9, Galerie RUV). Všichni zájemci jsou srdečně zváni. (Přednáška je simultánně tlumočena do čestiny.) Bližší informace na přiloženém plakátě (pdf).
12. 5. 2016 Termín pro podání žádostí o praxi Erasmus+ na CZS MU (podmínky programu) je 12. 5. 2016 (otevření online přihlášky 1. 5.), v tomto termínu se mohou podávat žádosti pro celý akademický rok - začátek stáží nejdříve od 1. 7. 2016.
Jednou z možností stáží jsou např. "Prázdniny v Mnichově"
Adalbert Stifter-Verein hledá stážist(k)y: Praktikum 2: od 8. srpna do 23. září, pracovní doba 18 hodin za týden. Možnost financování stáže ze stipendia Erasmus. Vedle finanční náhrady za vlastní stáž (200,- eur za měsíc) lze podat žádost právě o stipendium na stáž přes Erasmus+. Podrobnější informace (včetně organizačních záležitostí, možností ubytování aj.) může poskytnout dr. Z. Mareček. Konkretizované podmínky stáže pro Adalbert Stifter-Verein v přiložném souboru přiložném souboru (pdf,).
4.–7. 5. 20169. Mezinárodní festival studentských divadel "Drehbühne Brno"9. Internationales Studententheaterfestival in deutscher Sprache se koná 4.–7. května 2016 v divadle Barka (Svatopluka Čecha 35a).
Další aktuální informace lze nalézt i na facebookových stránkách festivalu a na přiloženém plakátě (pdf, jpg). Všichni zájemci jsou srdečně vítáni.
27. 4. 2016Všichni zájemci jsou srdečně zváni na literární odpoledne s představením knihy „Pokračovatel rodu“ a autorským čtením nizozemského autora Alexandra Münninghoffa s překladatelkou Veronikou ter Harmsel Havlíkovou, které se koná ve středu 27. 4. 2016, 14-15.30 v učebně G03 (suterén budovy G – Gorkého 7). Jazykem jednání je angličtina. Bližší informace jsou dostupné na pozvánce a na obálce knihy (soubory pdf).
22. 4. 2016Organizace pro studentskou a kulturní výměnu ve střední a východní Evropě GFPS ve spolupráci s Česko-německým fondem budoucnosti nabízí vysokoškolákům studijní stipendium na německých vysokých školách. Výše stipendia je 580 Euro a uděluje se na 5 měsíců. Termín pro podání žádostí o studijní stipendia GFPS je 22. 4. 2015. Aktuální podrobnosti jsou k dispozici na přiloženém plakátu (pdf).
21. 4. 2016
28. Lange Nacht der kurzen Texte se koná ve čtvrtek 21. dubna 2016, od 19 hodin; místo konání: Österreich Institut Brno, Moravské náměstí 15. Téma: „Es braut sich was zusammen...“.
20. 4. 2016 Úvodní přednáška a projekce filmu Muž mnoha vlastností se konají 20. dubna 2016 v Univerzitním kině Scala (Moravské náměstí 3/127).
Přednáška dr. Karla Corina, Tübingen: R. Musil a Československo - 15 h. (přednáška v němčině)
Kinosálová premiéra snímku Muž mnoha vlastností, vůbec prvního filmu o Robertu Musilovi (Aleš Kisil, ČT, 2015) - 16 h. (film v češtině, s německými titulky).
Vstup volný, zájemci z řad akademické i nejširší veřejnosti jsou vítáni. Podrobnosti jsou k dispozici na přiloženém plakátu.
duben - červen 2016Zájemci o dobrovolnické pracovní pobyty v Německu se mohou hlásit do výběrového řízení na celkem osm míst pro jednoleté zahraniční mobility Evropské dobrovolné služby v Německu od 1. července a 1. září 2016. Pobyty jsou pro účastníky zdarma; nabídka je určena pro mladé lidi do 30 let s bydlištěm v ČR. Pobyty zaštiťuje Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem při Západočeská univerzitě v Plzni, přesné informace a podmínky jsou uvedeny v jednotlivých dokumentech k nabízeným pobytům (scribd.com); nabízená místa zahrnují Řezno, Mnichov, Würzburg, Berlín, Waldmünchen, Drážďany. Pro uzávěrky přihlášek jsou stanovené různé termíny podle vypsaných podmínek, obvykle v dubnu, případně květnu a červnu 2016.
duben 2016Od dubna 2016 nabízí Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v bavorském Schönsee možnost praktika. Bližší informace lze nalézt na webových stránkách centra a v přiložených souborech pdf česky, německy; nabízena je i roční stáž v rámci Evropské dobrovolnické služby Erasmus+ (přihlášky lze podávat do 11.7. 2016; bližší informace na uvedené webové stránce).
18.-19. 3. 2016Pravidelná pražská studentská germanistická konference PRAGESTT (Prager Germanistische Studententagung) se koná 18.-19. března 2016 na FF UK. Podrobnější infomrace včetně programu a podmínek účasti lze naléz na webové stránce konference.
25., 29. 2. 2016Autorské čtení – Saša Stanišić: „Vor dem Fest“ se koná ve čtvrtek 25. 2. 2016, 18.00 hod. v Moravské zemské knihovně (Kounicova 65a, malý sál); související přednáška autorova překladatele do češtiny Tomáše Dimtera Meine Erfahrung mit dem Übersetzen der Romane "Wie der Soldat das Grammofon repariert" und "Vor dem Fest" se koná v pondělí 29. 2. 2016 v 18.00 v Malém sále MZK); plakát (pdf)
27. 2. 2016Přihlášky do výběrového řízení k získání stipendií Erasmus+ na rok 2016/2017 je možné podávat od 15. 2. do soboty 27. 2. 2016.
Informační schůzka pro zájemce se uskuteční v úterý 23. 2. 2016 ve 14.10 v G 25.
Aktuální podmínky lze nalézt na stránce ke stipendiím.
25. 2. 2016 -Povinný kurs pro překladatelské studium vyučovaný doc. Sylvií Stanovskou: NJPII_3246 Seminar zur Diskursanalyse. Typologie der Fehler und Fehleranalyse se v jarním semestru 2016 koná vždy ve čtvrtek v 15.50-16.35 v učebně C41.
22. 2. - 2. 5. 2016Všichni zájemci jsou srdečně zváni na semstrální přednáškový cyklus Tendenzen in der deutschsprachigen Gegenwartsprosa, který tvoří tři autorská čtení, přednáška významné rakouské literární kritičky i renomovaného překladatele soudobé prózy a devět přednášek brněnských germanistů.
Přednášky jsou otevřeny široké zainteresované veřejnosti, studenti MU si je mohou zapsat jako stejnojmenný volitelný předmět (NJII_3544). Účast zvlášť doporučujeme studentům, kteří chtějí psát své diplomové práce o současné německojazyčné literatuře.
Přednášky a čtení se konají v Malém sále Moravské zemské knihovny (Kounicova 65a, 6. patro). Přesný rozpis akcí lze nalézt v programu (pdf), případně aktuálně na stránce MZK.
Úvodní přednáška dr. Aleše Urválka: "Ein springender Brunnen (1998) von Martin Walser" se koná v pondělí 22. 2. 2016 v 17.45 (Malý sál MZK).
15. 2. 2016Příspěvky do 6. Evropské soutěže o nejlepší esej 2015 na téma "Kolik rozmanitosti zvládneme?" je možné posílat do 15. února 2016. Bližší informace a podmínky lze nalézt v přiložených souborech (pdf) – česky: vyhlášení, tisková zpráva, německy: vyhlášení, tisková zpráva.
22. 1. 2016Den otevřených dveří na FF MU se koná v pátek 22. ledna 2016.
Opakované celofakultní informační bloky začínají v 9.00, v 10.15 a v 11.30 hodin v aule FF MU, Arne Nováka 1 (budova C, 3. podlaží vlevo, místnost C 33). Prezentace oborů v opakovaných blocích od 10.00, 11.15 a 12.30; Německý jazyk a literatura (filologický, překladatelský i učitelský obor) v posluchárně J 21 (2. podlaží budovy J, příchod přes dvůr z budovy G – Gorkého 7); Skandinávská studia – v posluchárně J 22 v též budově. – plán fakulty). Další informace o programu lze nalézt na fakultních stránkách. Všichni zájemci o studium jsou srdečně vítáni.
15.–20. 1. 2016Státní závěrečné magisterské a bakalářské zkoušky germanistických oborů se v podzimním semestru 2015 konají ve dnech 15.–20. ledna 2016 .
Harmonogram:
pátek 15. 1. písemné zkoušky pro všechny obory
obhajoby a ústní zkoušky dle komisí: bakalářské studium: 18. 1. 2016
magisterské studium filologie a učitelství: 19. 1. 2016
magisterské studium překladatelství: 20. 1. 2016
Rozdělení do komisí bude 14 dní před konáním zkoušky oznámeno v informacích k příslušným státnicovým předmětům v katalogu ISu.
Pevný termín odevzdání diplomových prací (souběžně v tištěné i elektronické podobě): 30. 11. 2015
Přihlášení: je třeba mít v ISu zaregistrovaný předmět SZZ (v běžném období registrace do začátku semestru) a přihlásit se v něm i na příslušný termín do 10.12. 2015 .
bakalářské studium: NJI_27 Státní závěrečná zkouška bakalářská;
magisterské studium filologie: NJII_273 Abschlussprüfung – Magister;
magisterské studium učitelství: UzNJII_273 Státní závěrečná zkouška magisterská - učitelství;
magisterské studium překladatelství: NJPII_273 Státní závěrečná zkouška magisterská - překladatelství; 
kombinované magisterské studium: NJK35_Státní závěrečná zkouška.
Studenti, kteří budou mít v tu dobu přerušené studium , musí svůj úmysl přihlásit se k SZZ v lednu oznámit e-mailem na adrese: dana.spevakova@gmail.com rovněž do 10. 12. 2015.
Potvrzení studijního oddělení o splnění studijních povinností je nutno odevzdat na sekretariátě nejpozději v den SZZ (před započetím písemné zkoušky).
Podrobné pokyny a informace ke státním zkouškám jsou k dispozici na zvláštní stránce.
každé úterý ..."Štamtiš" se v podzimním semestru 2015 se koná vždy v úterý od 19. hodiny v restauraci Záhrada café therapy (Údolní 37; při Obliním trhu) (pdf).
15. 12. 2015; 7. 4. 2016Goethe-Institut a DAAD zvou zájemce na akci pro budoucí učitele němčiny a pro studenty německého jazyka „Deutsch attrAKTIV“, která se bude konat dne 7. 4. 2016 v prostorách Goethe-Institutu, Masarykovo nábř. 32, Praha 1.
Přihlášení je možné od 15. 10. do 15. 12. 2015 (podmínky budou upřesněny).
24.–25. 10. 2015Bloková výuka dr. Pavly Schäfer (Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald) se koná v úterý a středu 24.–25. 11. 2015:
24. 11. v 10.50-12.25 v J 22 přednáška s navazujícím seminářem "Lexikalische Semantik und Wortbildungsarten";
25. 11. v 9.10-9.55 v K12 seminář "Semantik und Phraseologie für die Übersetzungspraxis";
24. 11. ve 14.10-15.50 v G01 kolokvium pro doktorské studium: "Linguistische Vertrauensforschung".
20. 11. 2015Přednáška prof. Maxe Sillera (Univerzita Innsbruck) na téma: Oswald von Wolkenstein (ca. 1378–1445): Dichter, Sänger, Ritter, Höfling – ein mittelalterlicher Mensch se koná v pátek 20. listopadu 2015, v 17:30 hod. na FF MU A. Nováka 1, místnost B2.13. (V rámci Týdne humanitních věd, při konferenci Hof und Kanzlei Kaiser Sigismunds als politisches Zentrum und soziales System, Brno 18.–21. 11. 2015. program – pdf)
19. 11. 2015Přednáška doc. Miluše Juříčkové v rámci Týdne humanitních věd na téma: Nobelova cena za mír a dnešní Norsko – k aktuálním souvislostem se koná ve čtvrtek 19. listopadu 2015, ve 14.10 hod. v posluchárně J21 (2. poschodí budovy J, vchod Gorkého 7). Všichni zájemci jsou srdečně zváni.
18. 11. 2015Přednáška dr. Aleše Urválka v rámci Týdne humanitních věd na téma: Vyměřování Německa. Promluvy o podstatě němectví se koná ve středu 18. listopadu 2015, ve 14.10 hod. v posluchárně G31 (3. poschodí budovy G, Gorkého 7). Všichni zájemci jsou srdečně zváni. Podrobnějšímu zpracování tématu je věnována rovněž stejnojmená kniha přednášejícího.
16. 11. 2015Přednáška dr. Romana Kopřivy v rámci Týdne humanitních věd na téma: Mezi tichem a růží: Lyrická cesta Jana Skácela do německé literatury se koná 16. 11. 2015, ve 12.30 hod. v posluchárně B2.24 . Všichni zájemci jsou srdečně zváni. Podrobné informace lze nalézt v přiložené pozvánce (pdf).
15. 11. 2015Žádosti o většinu stipendií DAAD lze podávat do 15. listopadu 2015; přesnější informace a termíny lze nalézt na stránce daad.cz; bližší informace poskytne také lektor DAAD Otto Schnelzer.
Ve vypsaných termínech lze na FF absolvovat související jazykový test onDaF; konkrétnější informace o přihlášení jsou uvedeny na stránce stipendií.
12. 11. 2015
27. Lange Nacht der kurzen Texte se koná ve čtvrtek 12. listopadu 2015, od 19 hodin; místo konání: Österreich Institut Brno, Moravské náměstí 15. Téma: „1001 Geschichten – Zauberland ist abgebrannt“.
12. 11. 2015, 10. 1. 2016
Turistické a informační centrum města Brna zve na zahájení výstavy Pomalu začalo být zase dobře pořádané v rámci Roku smíření, které se koná 12. listopadu 2015 v 18 hodin na Staré radnici (Radnická 10, Brno-město).
Výstava potrvá do 10. ledna 2016. Podrobnosti lze nalézt v připojené pozvánce (pdf).
11. 11. 2015
Slavnostní předávání Umělecké ceny česko-německého smíření 2015 se uskuteční ve středu 11. listopadu 2015 v 19.00 hod., na Nové radnici v Brně, Dominikánské náměstí 1.
Bližší informace jsou uvedeny na pozvánkách česky, německy a v letáku k ocenění.
Všichni zájemci jsou vítáni, přihlášení je možné v odpovědním formuláři (do 5. 11. 2015).
9. 11. 2015Koncert německé loutnové písně 16. století "Nach willen dein" se koná v pondělí 9. 11. 2015, od 19.30 hod. na Staré radnici (Radnická 8, Brno-město). Pro studenty germanistických či hudebních oborů je připraveno zlevněné vstupné (tentýž program lze navštívit i 7. 11. v Kroměříži a 8. 11. v Olomouci; další informace na stránce pořádající organizace Hudební lahůdky.)
9. 11. 2015V Malém sále Moravské zemské knihovny (Kounicova 65a, 6. patro) se 9. 11. 2015, od 19.00 hod. koná přednáška prof. Petera Kampitse (Universität Wien, Donauuniversität Krems): "Josephinismus und Restauration". Všichni zájemci jsou srdečně zváni. (další informace na stránkách MZK.)
29. 10.–1. 11. 2015Festival německojazyčných filmů Das Filmfest se koná 29. 10.–1. 11. 2015 v kině Art (Cihlářská 19) a kině Scala (Moravské náměstí 3/127); podrobnosti na vlastních stránkách festivalu (program pro brněnská kina).
31. 10. 2015Organizace pro studentskou a kulturní výměnu ve střední a východní Evropě GFPS ve spolupráci s Česko-německým fondem budoucnosti nabízí vysokoškolákům studijní stipendium na německých vysokých školách. Výše stipendia je 580 Euro a uděluje se na 5 měsíců. Termín pro podání žádostí o studijní stipendia GFPS je 31. 10. 2015. Aktuální podrobnosti jsou k dispozici na přiloženém plakátu (pdf).
8. 10. 20157. Česko-německý den na Fakultě sociálních studií MU, který pořádá Mezinárodní politologický ústav MU ve spolupráci s Konrad Adenauer Stiftung, se koná 8. října 2015. Hlavní náplní bude konference s názvem "Věda a výzkum v sociálněvědních oborech" ve čtvrtek 8. října od 9 hodin v aule FSS MU. Bližší informace o programu lze nalézt na stránkách pořádajícího institutu.
7. 10. 2015Jednodenní mezinárodní seminář In memoriam Odo Marquard pořádaný při Katedře filozofie a Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky FF MU se koná ve středu 7. října 2015 v posluchárně A11 (Arna Nováka 1). Bližší informace jsou k dispozici v přiloženém programu (soubor docx) a na plakátě (pdf).
6. 10. 2015Všichni zájemci jsou srdečně zváni na přednášku na téma Faust – Warum wir ihn immer noch lesen (müssen)?, kterou prosloví Prof. Dr. Wolfgang Riedel (Lehrstuhl für neuere deutsche Literatur- und Ideengeschichte Universität Würzburg) – v úterý 6. 10. 2015 ve 12.30 h. v učebně D21.
30. 9., 1. 10. 2015Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky FF MU zve všechny zájemce na přednášky, které prosloví Prof. Heribert Tommek (Universität Regensburg):
Grundzüge der Entwicklung des literarischen Feldes in der BRD und in der DDR von den 1960er Jahren bis 1989/90 (mit einer kleineren Fallstudie zu Peter Weiß und Heiner Müller) – středa 30. 9. 2015 v 15.50-17.20, učebna K 33.
Allgemeine Entwicklung des literarischen Feldes seit den 90er Jahren (mit einer kleinen Fallstudie zu Daniel Kehlmann und W.G. Sebald) – čtvrtek 1. 10. 2015 v 14.10-15.40, učebna C 21.
21.; 29. 9. 2015 Začátek řádné výuky podzimního semestru 2015 dle rozvrhu je v pondělí 21. 9. 2015.
Pro nově nastupující bakalářské studenty jsou v týdnu od 21. do 25. září 2015 pořádány informační schůzky. (Rozpis na fakultních stránkách; soubor pdf). Běžná výuka prvních ročníků bakalářského studia němčiny začíná 29. září.
22.; 25.–27. 9. 2015Nadační fond studentů FF MU zve zájemce na tradiční akce při začátku akademického roku: SemestrSTART 2015 se koná na dvorku fakulty (A. Nováka 1) 22. září 2015 odpoledne; VíkendoFFka pro prváky se koná 25.–27. 9. 2015 (téma: Orwell 1984). Podrobnější informace lze nalézt na stránkách nadace.
15.; 23. 9. 2015 V orientačním týdnu od 21. do 25. září 2015 se konají (celofakultní i oborové) informační schůzky studentů prvních ročníků bakalářských oborů (informace na fakultních stránkách; soubor pdf).
Informační schůzka se studenty prvních ročníků bakalářských oborů – němčiny a nizozemštiny se koná ve středu 23. září 2015 v posluchárně C14 (budova A. Nováka 1):
9.00 Německý jazyk a literatura; 10.00 Nizozemský jazyk a literatura; Nizozemský jazyk a literatura ve středoevropském kontextu.
Informační schůzka oboru Norský jazyk a literatura se koná již v úterý 15. září 2015 od 12:30 v učebně J22 (oproti původně ohlášené sousední J21; 2. podlaží budovy J, vchod přes dvůr z budovy G, Gorkého 7).


S podmínkami a strukturou studia se můžete předběžně seznámit na příslušných stránkách:
formy studia němčiny
plán fakulty s přehledem ústavů a poslucháren
studijní katalog – obory ÚGNN (pdf)
celofakultní přehled studijních katalogů
rozvrh předmětů ÚGNN
zobrazení rozvrhu v IS
Studijní a zkušební řád Masarykovy univerzity

 
 
 
 
Starší aktuality lze nalézt na zvláštních stránkách.
 
 
Hlavní stránka Hlavní stránka ústavu
Rozvrhy Rozvrh hodin na tento semestr
Předměty Aktuálně vypsané předměty
Lidé na ÚGNN Učitelé, doktorandi, konzultační hodiny, kontakty, ...
Odkazy k nahlédnutí Odkazy (knihovny, jiná germ. pracoviště, ...)

Vaše náměty a připomínky jsou vítány brom@phil.muni.cz.