hlavní stránka germanistika nordistika nederlandistika lidé předměty aktuality linky


Aktuality
Aktuality
novinky, zajímavé akce, semináře... na ÚGNN Filozofické fakulty MU ...
 
 
Nejnovější zprávy a aktuality o okolním germanistickém dění.

 
Nejaktuálněji:
Datum Název akce, semináře,...
27. 9. 2016
Přednášky Dr. Pavly Schäfer z Univerzity v Greifswaldu se konají ve dnech 26. a 27. září 2016:
Pondělí 26. 9. 2016, 12.30-14.00 hod., učebna J 21: Semantik
Úterý 27. 9. 2016, 12.30-14.00, učebna G 23: Pragmatik.
26. 9. 2016
Workshop Dr. Pavly Schäfer z Univerzity v Greifswaldu na téma Korpora und qualitative Datenanalyse I: MAXQDA se koná v pondělí 26. září 2016 od 14.00 hod., v učebně G 13. S ohledem na kapacitu učebny je vhodné přihlášení e-mailem u prof. I. Zündorf (izundorf@phil.muni.cz)
20.; 26. 9. 2015 Začátek řádné výuky podzimního semestru 2016 dle rozvrhu je pro 1. ročník bakalářského studia germanistiky pondělí 26. 9. 2015; pro další bakalářské a všechny magisterské ročníky germanistiky výuka začíná v úterý 20. září 2016.
19. 9. 2016
Neformální uvítací setkání zejména pro začínající studenty germanistiky "Erstsemester Willkommensparty" pořádaná spolkem BAGR - Brünner Assoziation der Germanisten (FB) se koná v pondělí 19. září 2016 od 19 hod. v restauraci Veselá Vačice, Běhounská 2/22 v centru Brna (mapa, Mapy.cz); bližší informace včetně programu lze nalézt na facebookové stránce spolku.
19.; 22. 9. 2015 V orientačním týdnu od 19. do 23. září 2015 se konají (celofakultní i oborové) informační schůzky studentů prvních ročníků bakalářských oborů (informace na fakultních stránkách; soubor doc).
Informační schůzka se studenty prvního ročníku bakalářského studia němčiny se koná v pondělí 19. září 2016 v 9.10 hod. v posluchárně G24 (budova G, Gorkého 7, 2. podlaží); navazující praktické informační setkání pro nastupující bakalářské studenty germanistiky se koná 19. září 2016 v 15.50 hod. v posluchárně B2.33 (budova B, Arna Nováka 1).
Úvodní informační setkání pro navazující magisterské studenty se koná v pondělí 19. září 2016 v 16.30 hod. v posluchárně K23 (budova K, Veveří 28, 2. podlaží).
Informační schůzka pro studenty nastupující do prvního ročníku bakalářského oboru Skandinávská studia se koná ve čtvrtek 22. 9. 2016 v 9.10 hod. v učebně J21 (2. podlaží budovy J, příchod přes dvůr z budovy G, Gorkého 7).


S podmínkami a náplní studia se můžete předběžně seznámit na příslušných stránkách:
plán fakulty s přehledem ústavů a poslucháren
studijní katalogy FF
Katalogy oborů ÚGNN (IS MU)
Německý jazyk a literatura
Nizozemský jazyk a literatura
Nizozemský jazyk, literatura a kultura ve středoevropském kontextu - DCC
Norský jazyk a literatura
Skandinávská studia
Překladatelství německého jazyka
Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy

rozvrh předmětů ÚGNN
zobrazení rozvrhu v IS
Studijní a zkušební řád Masarykovy univerzity

podzim 2016 - ...
Brněnská firma Kiwi.com aktuálně hledá nové členy týmu: "Plynulá angličtina podmínkou, plynulá němčina navrch ceněna zlatem." Podrobnější informace lze nalézt na kariérních stránkách: http://jobsatkiwi.com/job/travel-consultant/.
 
 
 
 
Starší aktuality lze nalézt na zvláštních stránkách.
 
 
Hlavní stránka Hlavní stránka ústavu
Rozvrhy Rozvrh hodin na tento semestr
Předměty Aktuálně vypsané předměty
Lidé na ÚGNN Učitelé, doktorandi, konzultační hodiny, kontakty, ...
Odkazy k nahlédnutí Odkazy (knihovny, jiná germ. pracoviště, ...)

Vaše náměty a připomínky jsou vítány brom@phil.muni.cz.