hlavní stránka germanistika nordistika nederlandistika lidé předměty aktuality linky


Doktorské studium
Doktorské studium
na ÚGNN Filozofické fakulty MU
 
 

Celofakultní informace pro doktorské studium
Interní doktorandi ÚGNN
 
 

Podmínky studia


Čtyřleté doktorské studium v oboru německý jazyk (akreditované od podzimního semestru 2009)
Během 4 let musí studenti získat minimálně 240 kreditů
Každý semestr si student zapisuje předmět NJDSK (Semestrální kolokvium), jenž není kreditově ohodnocen.
Během studia je vedle oborových předmětů nutno absolvovat:
- Teoreticko-metodologický seminář I a II (PHDZ1, PHDZ2; 5, 15 kreditů)
Rovněž je možné absolvovat zkoušku z cizího jazyka na CJV (4 kr.) - podle vymezení v individuálním studijním plánu.
Na Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky musí absolvovat tyto předměty (pořadí a ročník studia jsou míněny pouze jako doporučené, předměty I resp. III jsou nabízeny v podzimním semestru, II resp. IV v jarním semestru):

I. ročník
NJDSJ4_1 Technika vědecké práce I (5)
NJDSJ4_2 Technika vědecké práce II (5)
NJDSJ4_3 Výběrová přednáška I (5)
NJDSJ4_4 Výběrová přednáška II (5)
NJDSJ4_5 Jiná odborná činnost I (5)
NJDSJ4_6 Jiná odborná činnost II (5)

II. ročník
NJDSj4_7 Pramenné studium, výzkum I (10)
NJDSJ4_8 Pramenné studium, výzkum II (10)
NJDSJ4_10 Textová příprava I (5)
NJDSJ4_11 Textová příprava II (5)
NJDSJ4_12 Kapitoly z kontrastivní lingvistiky I (10)
NJDSJ4_13 Kapitoly z kontrastivní lingvistiky II (10)

III. ročník
NJDSJ4_9 Pramenné studium, výzkum III (10)
NJDSJ4_14 Textová příprava III (5)
NJDSJ4_15Textová příprava IV (5)
NJDSJ4_16 Vybrané problémy jazykovědy I (10)
NJDSJ4_17 Vybrané problémy jazykovědy II (10)
NJDSJ4_18 Odborný referát, publikace, prezentace I (10)
NJDSJ4_19 Odborný referát, publikace, prezentace II (10)

IV. ročník
NJDSJ4_20 Teze k disertační práci (10)
NJDSJ4_21 Disertační práce (60)
NJDSJ4_22 Doktorská zkouška (0)
NJDSJ4_23 Cizí jazyk I (5). (případné uznání či nahrazení je na rozhodnutí školitele a vychází z individuálního studijního plánu)
NJDSJ4_24 Cizí jazyk II (5). (případné uznání či nahrazení je na rozhodnutí školitele a vychází z individuálního studijního plánu)

Studenti, kteří zahájili doktorské studium před rokem 2009, musí rovněž získat 240 kreditů. Mají-li splněny všechny předměty tak, jak to bylo určeno studijním plánem doktorského studie v roce jejich imatrikulace, a přesto nedosáhli na 240 kreditů, obdrží zbylý počet kreditů na základě žádosti (zveřejněné na fakultní webové stránce doktorského studia) doporučené jejich školitelem, díky níž „formálně“ absolvují předmět Doktorské vyrovnávací kredity.
 
 


Čtyřleté doktorské studium v oboru německá literatura (akreditované od r. 2009)
Během 4 let musí studenti získat minimálně 240 kreditů
Každý semestr si student zapisuje předmět NELIDSK (Semestrální kolokvium), jenž není kreditově ohodnocen.
Během studia je vedle oborových předmětů nutno absolvovat:
- Teoreticko-metodologický seminář I a II (PHDZ1, PHDZ2; 5, 15 kreditů)
Rovněž je možné absolvovat zkoušku z cizího jazyka na CJV (4 kr.) - podle vymezení v individuálním studijním plánu.
Na Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky musí absolvovat tyto předměty (pořadí a ročník studia jsou míněny pouze jako doporučené, předměty I resp. III jsou nabízeny v podzimním semestru, II resp. IV v jarním semestru):

I. ročník
NJDSL4_1 Technika vědecké práce I (5)
NJDSL4_2 Technika vědecké práce II (5)
NJDSL4_3 Výběrová přednáška I (5)
NJDSL4_4 Výběrová přednáška II (5)
NJDSL4_5 Jiná odborná činnost I (5)
NJDSL4_6 Jiná odborná činnost II (5)

II. ročník
NJDSL4_7 Pramenné studium, výzkum I (10)
NJDSL4_8 Pramenné studium, výzkum II (10)
NJDSL4_10 Textová příprava I (5)
NJDSL4_11 Textová příprava II (5)
NJDSL4_12 Vybrané problémy literární vědy I (10)
NJDSL4_13 Vybrané problémy literární vědy II (10)

III. ročník
NJDSL4_9 Pramenné studium, výzkum III (10)
NJDSL4_14 Textová příprava III (5)
NJDSL4_15Textová příprava IV (5)
NJDSL4_16 Kapitoly z literární komparatistiky I (10)
NJDSL4_17 Kapitoly z literární komparatistiky II (10)
NJDSL4_18 Odborný referát, publikace, prezentace I (10)
NJDSL4_19 Odborný referát, publikace, prezentace II (10)
NJDSL4_23 Cizí jazyk I (5). (případné uznání či nahrazení je na rozhodnutí školitele a vychází z individuálního studijního plánu)
NJDSL4_24 Cizí jazyk II (5). (případné uznání či nahrazení je na rozhodnutí školitele a vychází z individuálního studijního plánu)

IV. ročník
NJDSL4_20 Teze k disertační práci (10)
NJDSL4_21 Disertační práce (60)
NJDSL4_22 Doktorská zkouška (0)

Studenti, kteří zahájili doktorské studium před rokem 2009, musí rovněž získat 240 kreditů. Mají-li splněny všechny předměty tak, jak to bylo určeno studijním plánem doktorského studie v roce jejich imatrikulace, a přesto nedosáhli na 240 kreditů, obdrží zbylý počet kreditů na základě žádosti (zveřejněné na fakultní webové stránce doktorského studia) doporučené jejich školitelem, díky níž „formálně“ absolvují předmět Doktorské vyrovnávací kredity.