hlavní stránka germanistika nordistika nederlandistika lidé předměty aktuality linky


Stipendia
Stipendia
možnosti stipendijních pobytů v zahraničí - Erasmus, Studienbörse, GFPS ...

 
 
Erasmus Studienbörse Würzburg DAAD GFPS KAAD AISEC ČNFB Sommerkollegs AKTION

Zájemcům o stipendia Erasmus+ na akademický rok 2016/2017

Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky vypisuje konkurs na stipendia na partnerská germanistická pracoviště do Německa a do Rakouska na akademický rok 2016/2017. Uzávěrka přihlášek je v sobotu 27. 2. 2016 ve 23:59.
(Výše stipendia do Německa je 400,-€ , do Rakouska 500,-€.)
Všichni studenti MU podávají přihlášku na Erasmus + 2016/2017 přes online databázi ISOIS: https://isois.ois.muni.cz/public/application-outgoing/.

Germanistika má tyto partnerské smlouvy na studentskou mobilitu:
partnerská univerzita počet vyslaných počet měsíců
Universität Augsburg 1 6
Technische Universität Chemnitz 2 6
Europa-Universität Viadrina Frankfurt an der Oder4 6
Universität Leipzig (Institut für Slavistik)2 6
Otto von Guericke University Magdeburg 2 6
Universität Regensburg 2 6
Universität Salzburg 2 6
Bayerische Julius-Maximilians-Universität Würzburg 410
Fachhochschule Zittau-Görlitz (studuje se v Görlitz)3 5

Životní náklady v zahraničí
Student musí počítat s tím, že stipendium pravděpodobně nepokryje celé náklady pobytu. Prohlédněte si závěrečné zprávy studentů – především finanční náklady na jejich pobyt
uveřejněné na stránkách Národní agentury pro evropské vzdělávací programy - NAEP (např. zpráva M. Bukáčkové). Ve zprávách najdete užitečné informace o praktických záležitostech zahraničního pobytu. Další informace čerpejte přímo do svých předchůdců, jejichž jména Vám po přidělení destinace může sdělit koordinátor stipendií dr. Mareček. Semestrální stipendia jsou přidělována v březnu 2016 na celý akademický rok 2016/2017.
Studenti, kteří zůstávají na (další, tj. jarní) semestr, se musejí mnohdy obejít bez stipendijních prostředků. Jako studenti ERASMUS však neplatí školné. Dále je výhodou podzimního pobytu, že v případě zdravotních komplikací před odjezdem v září lze přidělené stipendium ještě přesunout na jaro, zatímco stipendium těch, kdo nenastoupí na plánovaný jarní pobyt, většinou propadá. Je obtížné na ně v krátké lhůtě sehnat náhradníka.

Předpoklady žadatelů Žadatelé musejí mít v době odjezdu ukončený 1. rok studia a nově mohou jet během bakalářského i navazujícího magisterského studia na stipendium, tedy jednou za každý stupeň studia. Vzhledem k tomu, že celková suma prostředků na stipendia ovšem nebude výrazně vyšší než v minulých letech, bude naše výběrová komise upřednostňovat ty, kteří vyjíždějí poprvé.
Žadatelé o studijní pobyt, kteří studují germanistiku dvouoborově a jsou zároveň anglisté, bohemisté, rusisté, posluchači hudební vědy apod., často využívají jiné destinace ze svých negermanistických mateřských kateder (Mnichov, Kolín, Řezno, Greifswald, Vídeň, Marburg). Ideální je vyjet na zahraniční univerzitu kvůli sběru materiálu na diplomovou práci (bakalářskou nebo magisterskou).
Kvalifikační podmínky pro získání stipendií jsou shrnuty na samostatné stránce CZS MU na adrese http://czs.muni.cz/cs/outgoing-mobility/outgoing-student/outgoing-student-studium/outgoing-student-erasmus-plus#podminky.

Podklady k žádosti
K přihlášce na studijní pobyt Erasmus je třeba vložit motivační dopis a výpis dosavadních studijních výsledků (nejen na na FF MU, pokud byl titul bakaláře získán na jiné vysoké škole) – s údajem "patří k nejlepším x % posluchačů oboru". Pokud už studujete v druhém cyklu a tam jste zatím moc zkoušek neskládali, uveďte alespoň výsledky bakalářské státní zkoušky. Motivační dopis by měl být v bezchybné němčině a komisi přesvědčit, že jsou uchazeči schopni kvalitně argumentovat a napsat v Německu dobrou domácí práci a zapsaný předmět úspěšně ukončit. V motivačním dopise zdůvodníte, proč Váš diplomový úkol či jiný studijní záměr vyžaduje pobyt na zvolené zahraniční univerzitě. Projděte si tamější nabídku výuky, vyučující, knihovny, archivy apod., příp. konzultujte projekt se svým vedoucím diplomové práce.
Výslovně v přihlášce uvádíte tři destinace, ale do poznámky napište, zda jste ochotni jet i na jinou destinaci, než kterou jste si vybrali, nebo zda raději pobyt odložíte, pokud zvolenou destinaci nezískáte. Např. diplomandé mají lepší šanci získat žádanější destinace než posluchači po prvním semestru, které vyučující ještě neznají. Tradičně bývá velký převis poptávky u Lipska, Řezna a Salcburku, Würzburgu a Augsburgu. Členy výběrové komise, jež Vaše žádosti posoudí, bude prof. I. Zündorf, doc. J. Malá, dr. A. Urválek, dr. V. Brom a dr. Z. Mareček.

Termín vyplnění přihlášek
Vyplnit online přihlášku a vložit s ní motivační dopis i výpis známek je třeba nejpozději do do soboty 27. 2. 2016  do 23.55. Pro jistotu pošlete přihlášku i elektronickou poštou na adresu marecek@phil.muni.cz. O výsledku konkursu budete informováni v ISOIS nejpozději 7. března 2016. Obratem bude potřeba Vaše vyjádření souhlasu na stránkách ISOIS, že nominaci přijímáte. (Odmítají především ti, kdo dostali atraktivnější destinaci na jiném oboru.) Následně budou nominace zaneseny do databáze a bude odeslán protokol o výběrovém řízení na CZS. 

Možnost konzultací
Koordinátorem agendy Erasmus je na ÚGNN pověřen Zdeněk Mareček, s nímž je možné konzultovat problémy, se kterými se setkáte.
Hromadná konzultace pro zájemce o studium v zahraničí se koná v úterý 23. 2. 2016 ve 14.10 v posluchárně G 25.

Po nominaci studentů bude probíhat komunikace mezi studenty a Centrem zahraničních služeb MU (pozvánka na instruktáž na přelomu března a dubna), pomoc koordinátora Ústavu germanistiky budou studenti potřebovat až při podpisu přihlášek a studijních smluv (tzv. learning agreement). Žádost o uznávání předmětů po návratu nahrazuje na českém "Learning agreement" záznam koordinátora, že předmět bude uznán za jiný předmět vyučovaný v Brně nebo že bude převzat z "Transcript of records" v nezkrácené kreditové hodnotě do "Diploma supplement".

Za semestr je třeba na zahraniční univerzitě získat 20 ECTS kreditů, aby se stipendium nemuselo vracet. Je proto dobré si zapsat o něco málo kreditů víc pro případ nezvládnutí některé zkoušky. Diplomové semináře, příp. po individuální dohodě s vyučujícími i další předměty, kde stačí k ukončení seminární práce, domácí četba a test, můžete mít zapsané souběžně i na MUNI. Pokud chcete v zahraničí pracovat převážně na diplomové práci, musíte mít k tomu příslib (Betreuungszusage) některého zahraničního pedagoga. Pokud jej není možné zajistit předem, dá se tato změna zahrnout do formuláře "Changes in Learning agreement".


Zahraničí pracovní stáž, Pro ty, kteří už studijní pobyt Erasmus absolvovali, se nabízí možnost individuálně si v zahraničí domluvit pracovní stáž. Výběr už neprovádí katedra, nýbrž přímo CZS, chystá se však přesun kompetenci na fakultu. Více na http://czs.muni.cz/cs/outgoing-mobility/outgoing-student/outgoing-student-praxe/outgoing-student-erasmus-plus-praxe. Kromě studijních pobytů můžete vycestovat i na pracovní pobyty, pokud si např. během studijního pobytu najdete instituci, jež vás zaměstná jako volontéry v oboru, který souvisí s Vaším studiem a zvýší Vaší šanci jako absolventů na trhu práce. Výběr uchazečů a podepisování smluv s institucí, u které máte příslib pracovní stáže, provádí přímo Centrum zahraničních služeb MU.
Termíny podání přihlášek na pracovní stáž jsou:
11. 3. 2016
13. 5. 2016
15. 7. 2016
11. 11. 2016.
Více na URL: http://czs.muni.cz/cs/outgoing-mobility/outgoing-student/outgoing-student-praxe/outgoing-student-erasmus-plus-praxe#tabulkaTerminu. Koordinátor na germanistice v případě přidělených prostředků na pracovní stáž jen podepisuje Training agreement. Dosud studenti vycestovali především do Českých center ve Vídni, Berlíně, Mnichově a Düsseldorfu, ale našla se i místa v Goethe-Institutu ve Frankfurtu apod. Pokud byste našli muzeum, agenturu cestovního ruchu nebo jinou instituci, která by byla ochotna Vám umožnit získání zkušeností pro Vaše budoucí zaměstnání, příp. materiálu pro Vaši diplomovou práci, žádosti se přijímají třikrát ročně a při výběru rozhoduje:
 • kvalita pracovního programu (Training agreement) – 40%
 • kvalita motivačního dopisu – 40%
 • reference akademického pracovníka – 10%
 • formální stránka – 10% Při finálním výběru bývá přihlédnuto také k ročníku studia žadatelů a studijním výsledkům.

  Pro ty, kterým pracovní nebo rodinné důvody zatím nedovolují vycestovat na stipendium Erasmus do zahraničí, lze doporučit třítýdenní Letní jazykové školy programu AKTION: http://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/letni-jazykove-skoly-sommerkollegs/.
 •  
   

  Studienbörse Germanistik
  Stipendia pro studijní pobyty na Würzburské univerzitě; přihlášky se podávají vždy nejpozději k 1. prosinci; přehled stipendií, podmínky a formuláře žádostí jsou k dispozici na stránce http://www.studienboerse.germanistik.uni-wuerzburg.de/; bližší informace poskytne profesorka Iva Zündorf.
   
   

  DAAD
  Stipendia nabízená Německou akademickou výměnnou službou (DAAD);
  přihlášky se zpravidla podávají vždy nejpozději k 15. listopadu; přesnější informace a termíny i přehled stipendií lze nalézt na stránce daad.cz; bližší informace poskytne lektor DAAD Otto Schnelzer.
  Je rovněž možné ve vypsaných termínech absolvovat související jazykový test onDaF. Registraci (přidělení TAN) vyřizuje rovněž lektor DAAD na základě e-mailové žádosti (schnelzer@phil.muni.cz). Poslední termín na podzim 2016 je 21. listopadu 2016 v 19 h. v učebně B2.33 (FF MU, Arna Nováka 1; budova B2, 3. podlaží). Ke zvolenému termínu se - s přiděleným číslem TAN a po online registraci - přihlašuje na stránce onDaF.
   
   

  Stipendia poskytované studentskou organizací GFPS-CZ
  Stipendijní pobyty v Německu (zpravidla jedno místo na každý semestr) nabízí nejen pro germanisty též studentské sdružení GFPS-CZ (http://cz.gfps.org).
  (Uzávěrky pro odevzdání podkladů bývají 31. 3. pro zimní a 31. 10. pro letní semestr.)
  Podklady pro žádosti na letní semestr 2016 (k 31. 10. 2015) - soubor pdf.
  Bližší informace, přesné aktuální podmínky atd. jsou k dispozici na uvedených českých stránkách a na mezinárodních stránkách.
  Organizace nyní nabízí také praktika v Německu (bližší informace) či letní tandemové jazykové kursy (informace na stránkách GFPS).

   
   

  Žádosti o stipendia poskytovaná Katolickou akademickou službou pro cizince (Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst, KAAD) lze podávat vždy nejpozději k 15. lednu a 30. červnu daného roku. Bližší informace o podmínkách a nabídce stipendií lze nalézt na stránce KAAD.
   
   

  Praxe v zahraničí zprostředkované organizací AIESEC s možností získání finanční podpory programu ERASMUS
  Bližší informace o podmínkách naleznete v přiloženém souboru pdf; aktuální informace jsou k dispozici rovněž na internetových stránkách organizace - brněnská sekce AISEC.

   
   

  Stipendia Česko-německého fondu budoucnosti
  Diplomandé píšící práci s česko-německou tématikou se mohou vždy do 15. prosince ucházet o stipendium Česko-německého fondu budoucnosti pro následující rok. Podmínkou je "Betreuungszusage" profesora německé univerzity. S jeho výběrem může poradit vedoucí diplomové práce. Další podrobnosti o stipendiu, požadovaných přílohách k žádosti a výši stipendia na stránkách fondbudoucnosti.cz (pdf soubor ke stipendiím).

   
   

  Letní tandemové kurzy němčiny - Sommerkollegs (AKTION ČR - Rakousko)
  Kurzy se pořádají v Poděbradech a Českých Budějovicích, pro rok 2015 je v nabídce 2 x 27 míst pro studenty se střední a vyšší znalostí němčiny v tandemu se studenty z Rakouska, přičemž náklady jsou v převážné míře hrazeny z prostředků ministerstev školství obou zemí prostřednictvím programu AKTION.
  Bližší informace najdete na stránkách Domu zahraniční spolupráce, konkrétně programu AKTION ČR - Rakousko: http://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/letni-jazykove-skoly-sommerkollegs/

   
   

  Uznávání výsledků studia v zahraničí
   
   

  Aktuality
  Hlavní stránka ÚGNN