hlavní stránka germanistika nordistika nederlandistika lidé předměty aktuality linky


Katalogy
Katalogy
katalogy předmětů pro obory ÚGNN
 
 

Studijní katalogy FF MU

Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - katalogy, plány studia - brožura ve formátu pdf

Předměty jednotlivých oborů (IS MU)
Německý jazyk a literatura
Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy
Překladatelství německého jazyka

Norský jazyk a literatura
Skandinávská studia

Nizozemský jazyk a literatura
Nizozemský jazyk, literatura a kultura ve středoevropském kontextu - DCC


Rozvrh hodin na ÚGNN