Oficiální stránky Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky FF MU
byly přesunuty na novou adresu. Stránka Lidé se nyní nachází na:
https://ugnn.phil.muni.cz/o-nas/lide.(Stávající soubory na dříve používané adrese jsou pouze archivovány bez dalších aktualizací.)


hlavní stránka germanistika nordistika nederlandistika lidé předměty aktuality linky


Lidé
Lidé
působící na ÚGNN Filozofické fakulty MU
 
 
Vyučující: Alm Brom Brümmer Budňák Elbel Fagertun Halasová Johansson Juříčková Kempe Knot Kostelecká Kovář Kraftová Malá Mareček Masařík Munzar Osmanović Royeaerd Schnelzer Spěváková Stanovská Stehlíková Straková T'Sjoen Urválek Zeman Zündorf
Sekretářka: Spěváková


Vedoucí ústavu:
Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.
konzultační hodiny: St 9.00–10.00 a 13.00–14.00
telefon: (+420 549 49) 7689
e-mail: urvalek@phil.muni.cz
 • správa IS pro ÚGNN
 • osoba odpovídající za za řešení případných kolizí při studiu (ÚGNN, zvláště obor němčina)
  Těžiště odborného zájmu; výuka:
 • moderní německá literatura
 • německý konzervativismus
 • Botho Strauß

 • Profesoři:
  prof. PhDr. Zdeněk Masařík, DrSc.
  konzultační hodiny: dle domluvy
  telefon: (+420 549 49) 5085
  Těžiště odborného zájmu; výuka:
 • historický vývoj němčiny
 • středověká kancelářská němčina na jižní a střední Moravě
 • utváření spisovné němčiny
 • současná němčina – kontrastivní srovnání s češtinou

 • prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc.
  konzultační hodiny: Po 10.15–11.00
  a dle domluvy
  telefon: (+420 549 49) 5421
  Těžiště odborného zájmu; výuka:
 • novější německá literatura
 • novější norská a dánská literatura
 • moderní drama
 • dílo Henrika Ibsena

 • Těžiště odborného zájmu; výuka:
 • nizozemská literatura

 • prof. Yves T'Sjoen, Ph.D.
  konzultační hodiny: podle domluvy e-mailem
  telefon:  
  e-mail: 238728@mail.muni.cz
  Prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D.
  konzultační hodiny: St 10.30-11.30
  a podle domluvy
  telefon: (+420 549 49) 4351
  e-mail: izundorf@phil.muni.cz
 • koordinátorka stipendií Studienbörse Würzburg
  Těžiště odborného zájmu; výuka:
 • Současný německý jazyk (slovotvorba, morfologie, lexikologie, tendence)
 • Textová lingvistika
 • Korpusová lingvistika
 • Kolokace a víceslovná pojmenování
 • Odborný jazyk

 • Docenti:
  doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc.
  konzultační hodiny: Po 13.00-14.15
  a dle domluvy e-mailem
  telefon: (+420 549 49) 3783
  e-mail: jurickov@phil.muni.cz
 • osoba odpovídající za řešení případných kolizí při studiu (obor norština)
 • pověřena uznáváním výsledků studia v zahraničí – nordistika
  Těžiště odborného zájmu; výuka:
 • moderní norská literatura
 • norská próza XX. století
 • jazykové a kulturní poměry ve Skandinávii

 • doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.
  konzultační hodiny: Po 13.00–14.00
  St 13.30–14.30
  a dle domluvy
  telefon: (+420 549 49) 4896
  e-mail: jimala@phil.muni.cz
  Těžiště odborného zájmu; výuka:
 • stylistika současné němčiny
 • textová lingvistika
 • německá frazeologie
 • jazyk masmédií

 • doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr.
  konzultační hodiny: Čt 15.00–16.00 – po předchozím ohlášení mailem alespoň tři pracovní dny předem a potvrzení domluvené konzultace
  telefon: (+420 549 49) 6724
  e-mail: stanovsk@phil.muni.cz
  Těžiště odborného zájmu; výuka:
 • historický vývoj němčiny
 • starší německá literatura
 • Ackermann aus Böhmen
 • Hartmann von Aue

 • doc. PhDr. Jaromír Zeman, CSc.
  konzultační hodiny: Po 15.55–16.35
  telefon: (+420 549 49) 8382
  e-mail: zeman@phil.muni.cz
  Těžiště odborného zájmu; výuka:
 • slovosled v němčině
 • syntax německého jazyka
 • otázky typologie germánských jazyků
 • historický vývoj němčiny
 • gótština

 • Odborní asistenti a asistenti

  Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D.
  konzultační hodiny: Po 11.00–12.00
  a dle domluvy (nejlépe e-mailem)
  telefon: (+420 549 49) 3080
  e-mail: brom@phil.muni.cz
  Těžiště odborného zájmu; výuka:
 • historický vývoj němčiny, historická sémantika
 • česko-německé jazykové kontakty
 • německý rýmovaný překlad Dalimilovy kroniky (stránky projektu 2006–2008)
 • středověké německé historiografické texty českého původu (stránky projektu (2009–2011)

 • Mgr. Jan Budňák, Ph.D.
  konzultační hodiny: dle domluvy
  telefon: (+420 549 49) 3502
  e-mail: budnak@ped.muni.cz
 • novější německá literatura
 • německojazyčná literatura z Čech a Moravy

 • PhDr. Bohumila Mia Chocholousova Fagertun, M.A.
  konzultační hodiny: podle domluvy
  telefon: (+420 549 49) 5565
  e-mail: mia.fagertun@icloud.com
  Těžiště odborného zájmu; výuka:
 • norský jazyk

 • PhDr. Anna Marie Halasová, Ph.D.
  konzultační hodiny: Út 16.00–17:00
  Čt 13.30–15.30
  a podle domluvy e-mailem
  telefon: (+420 549 49) 5316
  e-mail: amikulov@phil.muni.cz
  Těžiště odborného zájmu; výuka:
 • německá jazykověda XIX. a XX. století
 • didaktika němčiny

 • Mgr. Alarka Kempe
  konzultační hodiny: podle domluvy e-mailem
  telefon: (+420 549 49) 3930
  e-mail: kempe@phil.muni.cz
  Těžiště odborného zájmu; výuka:
 • švédský jazyk
 • švédská literatura pro děti a mládež

 • Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D.
  konzultační hodiny: Po 12.00–13.00
  a podle předchozí dohody
  telefon: (+420 549 49) 6408
  e-mail: marta.novakova@mail.muni.cz
 • pověřena uznáváním výsledků studia v zahraničí - nederlandistika
  Těžiště odborného zájmu; výuka:
 • nizozemský jazyk
 • fonetika nizozemštiny

 • PhDr. Jaroslav Kovář, CSc.
  konzultační hodiny: Čt 9.00–10.00
  telefon: (+420 549 49) 4224
  e-mail: jkovar@phil.muni.cz
  Těžiště odborného zájmu; výuka:
 • německá, rakouská a švýcarská literatura XX. století
 • literatura NDR
 • teorie a praxe literárního překladu
 • metody tlumočení

 • PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D.
  konzultační hodiny: Po 14.15–15.30
  a dle domluvy e-mailem
  telefon: (+420 549 49) 5022
  e-mail: marecek@phil.muni.cz
 • koordinátor stipendií Erasmus
 • pověřen uznáváním výsledků studia v zahraničí - germanistika
  Těžiště odborného zájmu; výuka:
 • německy psaná literatura XX. a počátku XXI. století
 • překladatelství s důrazem na hospodářskou a právní němčinu
 • německy psaná literatura v českých zemích v XIX. a XX. století


 • Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.

  Lic. Sofie Rose-Anne W. Royeaerd, M.A.
  konzultační hodiny: St 14.15–15.15
  a podle předchozí dohody
  telefon: (+420 549 49) 6408
  e-mail: 103711@mail.muni.cz
  Těžiště odborného zájmu; výuka:
 • nizozemský jazyk a literatura

 • Zahraniční lektoři:
  Mareike Brümmer, M.A.
  konzultační hodiny: Út 10.00–11.00
  telefon:  
  e-mail: bruemmer@phil.muni.cz
  Těžiště odborného zájmu; výuka:
 • jazyková asistentka

 • Erkan Osmanović, MA
  konzultační hodiny: Út 9.00–10.00
  telefon: (+420 549 49) 6661
  e-mail: 238087@mail.muni.cz
 • správce knihovny lektorů
  Těžiště odborného zájmu; výuka:
 • moderní rakouská literatura
 • současná německy psaná literatura

 • Klaus Otto Schnelzer, M.A.
  konzultační hodiny: St 11.00–12.00
  telefon: (+420 549 49) 3512
  e-mail: schnelzer@phil.muni.cz
 • informace ke stipendiím
 • více pak na stránce Dt. Akademischer Austausch Dienst (DAAD)  
 • online informace ke stipendijním pobytům  
 • správce knihovny lektorů

  Těžiště odborného zájmu; výuka:
 • lingvistika jazykových variet
 • reálie německy mluvících zemí
 • srovnávací jazykověda

 • Sekretářka:
  PhDr. Dana Spěváková
  úřední hodiny: Po–Út 9.00–12.00
  St 9.00–10.30, 13.30–15.00
  Čt–Pá 9.00–12.00
  telefon: (+420 549 49) 3605
  e-mail: dana.spevakova@gmail.com

  Externí učitelé:
  Mgr. Eva Karin Maria Christin Alm
  konzultační hodiny: podle domluvy
  telefon:  
  e-mail: 233756@mail.muni.cz
  Těžiště odborného zájmu; výuka:
 • švédština

 • Mgr. Adéla Elbel
  konzultační hodiny: podle domluvy
  telefon:  
  e-mail: 41819@mail.muni.cz
  Těžiště odborného zájmu; výuka:
 • nizozemština

 • Therés Elin Margareta Johansson
  konzultační hodiny: podle domluvy
  telefon:  
  e-mail: 431524@mail.muni.cz
  Těžiště odborného zájmu; výuka:
 • švédština

 • JUDr. Jaroslav Knot, Ph.D.
  konzultační hodiny: podle domluvy
  telefon:  
  e-mail: 11215@mail.muni.cz
  Těžiště odborného zájmu; výuka:
 • kulturní a společenské aspekty života ve Skandinávii

 • Hana Kraftová, M.A.
  konzultační hodiny: podle domluvy
  telefon:  
  e-mail: 119338@mail.muni.cz
  Těžiště odborného zájmu; výuka:
 • německý jazyk
 • překlady žurnalistických textů

 • PhDr. Dana Spěváková
  úřední hodiny: podle domluvy
  telefon: (+420 549 49) 3605
  e-mail: dana.spevakova@gmail.com

  Mgr. Karolína Stehlíková, Ph.D.
  konzultační hodiny: podle domluvy
  telefon:  
  e-mail: 19440@mail.muni.cz
  Těžiště odborného zájmu; výuka:
 • skandinávský film

 • Mgr. Eliška Straková
  konzultační hodiny: podle domluvy
  telefon:  
  e-mail: 75595@mail.muni.cz
  Těžiště odborného zájmu; výuka:
 • švédština
 • Vyučující na ÚGNN v IS.muni; na celouniverzitních stránkách.