Oficiální stránky Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky FF MU
byly přesunuty na novou adresu. Stránka Germanistika se nyní nachází na:
http://ugnn.phil.muni.cz/germanistika.(Stávající soubory na dříve používané adrese jsou pouze archivovány bez dalších aktualizací.)


hlavní stránka germanistika nordistika nederlandistika lidé předměty aktuality linky


Germanistika
Germanistika
na Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Filozofické fakulty MU
 
 
Formy studia němčiny Informace k bakalářskému a magisterskému studiu - filologické a učitelské studium, překladatelství němčiny
Videoprezentace Prezentační video ke studiu germanistiky na ÚGNN
Přijímací zkoušky Informace pro zájemce o studium germanistiky
Rozvrh na tento semestr Rozvrh pro všechny ročníky
Vypsané předměty Aktuálně vypsané povinné a volitelné předměty
Stipendia Možnosti stipendijních studijních pobytů v zahraničí
Knihovna lektorů Seznam dostupných titulů
Materiály k předmětům Přehled učebních materiálů (včetně starších stránek k několika předmětům)
Okruhy ke státnicím Okruhy otázek k bakalářským a magisterským zkouškám
Doporučená četba Seznam doporučené četby ke státním zkouškám
Diplomové práce Informace k diplomovým pracím (bakalářským i magisterským)
Státnice Informace o státních závěrečných zkouškách a souvisejících podmínkách
Hlavní stránka Hlavní stránka ústavu
Rozvrhy Rozvrh hodin na tento semestr
Předměty Aktuálně vypsané předměty
Lidé na ÚGNN Učitelé, doktorandi, konzultační hodiny, kontakty, ...
Odkazy k nahlédnutí Odkazy (knihovny, jiná germ. pracoviště, ...)

Vaše náměty a připomínky jsou vítány brom@phil.muni.cz.