Oficiální stránky Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky FF MU
byly přesunuty na novou adresu.
Stránka Nordistika se nyní nachází na:
http://ugnn.phil.muni.cz/studium/nordistika;

Skandinávská studia na:
http://ugnn.phil.muni.cz/studium/skandinavska-studia.(Stávající soubory na dříve používané adrese jsou pouze archivovány bez dalších aktualizací.)


hlavní stránka germanistika nordistika nederlandistika lidé předměty aktuality linky


Nordistika
Nordistika
na Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Filozofické fakulty MU
 
 
Norský jazyk a literaturaSkandinávská studia

Norský jazyk a literatura

Formy studia norštiny Informace k bakalářskému a magisterskému studiu
Přijímací zkoušky Informace pro zájemce o studium nordistiky
Rozvrh na tento semestr Rozvrh pro všechny ročníky
Vypsané předměty Aktuálně vypsané povinné a volitelné předměty
Materiály k předmětům Učební materiály k několika vybraným předmětům
Okruhy ke státnicím Okruhy otázek k bakalářským a magisterským zkouškám
Aktuální zprávy Nordistické aktuality - události, akce ...
Diplomové práce Navrhovaná témata diplomových prací (bakalářských i magisterských)
Projekt Brno - Kristiansand Informace o projektu
Překladatelský workshop 2012 Informace o projektu FRVŠ 1432/2012 Překladatelství v oblasti současné skandinávské literatury (soubor prezentace - ppsx)
EEA - Norské fondy EEA - Norské fondy (vlastní stránky - Google Sites): aktuální projekty: Language acquisition in the context of traditional and contemporary culture in Norway (pdf); Norwegian Literature: Location experience and European perspectives (pdf).
Norský jazyk a literaturaSkandinávská studia

Skandinávská studia

Charakteristika studia Informace ke studijnímu oboru Skandinávská studia (bakalářské a - od podzimního semestru 2012 - navazující magisterské studium)
Přijímací zkoušky Informace pro zájemce o studium
Materiály k předmětům Učební materiály k několika vybraným předmětům
Hlavní stránka Hlavní stránka ústavu
Rozvrhy Rozvrh hodin na tento semestr
Předměty Aktuálně vypsané předměty
Lidé na ÚGNN Učitelé, doktorandi, konzultační hodiny, kontakty, ...
Odkazy k nahlédnutí Odkazy (knihovny, jiná germ. pracoviště, ...)

Vaše náměty a připomínky jsou vítány brom@phil.muni.cz.