Ústav jazykovědy a baltistiky

Aktuality

Ústav jazykovědy na nové adrese

Během prázdnin se náš ústav přestěhoval spolu s knihovnou na novou adresu: Jaselská 18.

Právě vyšlo: Poetický Cikháj v Brně 2010. Sborník textů o poetice.

Na konci roku 2012 vyšel soubor studií pojmenovaný podle kolokvia pořádaného na jaře 2010 co Poetický Cikháj v Brně. Cikháj je vesnička na Vysočině, kde se v 60. až 80. letech minulého století scházeli bohemisté i další filologové k volným rozpravám na akademická témata mimo akademické prostředí. Několik studentských iniciativ pak v prvním desetiletí 21. století pořádalo podobné akce na Cikháji i v Brně. V roce 2010 se objevila iniciativa další, tentokráte tematicky vyhraněná: Jak uchopit poetiku v kontextu současné literární vědy, ba šíře až celostně pojaté filologie? U vědomí, že poetika byl původně soubor vědomostí a dovedností potřebných pro psaní básní, chtěli pořadatelé zjistit, co by měl a co musel obsahovat soudobý poetický slovník, odlišný od slovníku literární teorie. Kolokvia se účastnili odborníci z různých filologických i jiných oborů. Výběr z příspěvků – autorsky přepracovaných po diskusi, jíž na kolokviu prošly – vyšel tiskem. Kniha je dostupná v elektronickém obchodě vydavatelství Tribun EU, tj. na adrese www.knihovnicka.cz.

Obsah

 • Tomáš Hoskovec: Poetika a filologie (úvodní přednáška)
 • Vladimír Svatoň: Žánry ― výzva a trauma poetiky
 • Ondřej Sládek: Encyklopedie poetiky a poetika encyklopedií
 • Michal Křístek: Poetika v rámci vš kursů stylistiky: Možné způsoby propojení teorie a praxe
 • Martin Bažil: České překlady z latinského básnictví
 • Soňa Žákovská: Poetika středověké poetiky
 • Lukáš Koval: Poetika jako základní princip Shaftesburyho filosofie
 • Oldřich Král: Poetický slovník klasické čínštiny
 • Radek Pělucha: Poetika moderního čínského (taiwanského) románu Jia bian
 • Zdenka Švarcová: Reflexe japonských básnických obrazů
 • Evgenia Tumanova: Volný verš v ruské versologické tradici a současné básnické praxi
 • Robert Ibrahim a Petr Plecháč: Teorie verše ve stopovém množství
 • Oldřich Vinař: Jeden svět, nebo dva?
 • Přemysl Rut: Významné mlčení formy
 • MÍSTO DOSLOVU - Historie cikhájských setkávání