Ústav jazykovědy a baltistiky

Fonetika

Některé dokumenty mají omezený přístup -- k otevření je nutné znát heslo, které bylo studentům sděleno v hodině.

Základní studijní materiál pro všechny předměty:

Fonetika - přednáška, podzim 2018 (předměty s kódy OJ103, OJ103a, ROMIB008, popř. NI01_02)

Základní informace

Materiály k přednáškám

Ke zkoušce