Ústav jazykovědy a baltistiky

2. BRNĚNSKÉ INDOEVROPEISTICKÉ KOLOKVIUM

10. - 11. října, 2013

Brno, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita

Konference se bude věnovat indoevropské fonologii a morfologii a zaměřovat se na otázky obecné relevance indoevropeistiky.

Informace pro přihlášení:
Prosíme účastníky, kteří chtějí na konferenci vystoupit s příspěvkem, aby zaslali abstrakt svého příspěvku (asi jedna strana bez bibliografie) do 31. května. Přijaté abstrakty budou zveřejněny na webových stránkách kolokvia. Kolokvium se koná při příležitosti 10. vyročí úmrtí indoevropeisty Adolfa Erharta.

Organizátoři: Václav Blažek, Tomáš Hoskovec, Ondřej Šefčík
Techničtí organizátoři: Petra Němcová, Zuzana Malášková

Další informace budou následovat.

Kontakt:
Petra Němcová, 287761@mail.muni.cz
Zuzana Malášková, 179666@mail.muni.cz


2ND COLLOQUIUM ON INDO-EUROPEAN IN BRNO

October 10-11, 2013

Brno, Faculty of Arts, Masaryk University, Czech Republic

The conference is dedicated to the theme of Indo-European phonology and morphology, focusing on issues of general relevance to Indo-European studies.

Information for abstract submitters:
The participants can submit their abstracts (cca 1 page of pure text without bibliography) before May 31. Accepted abstracts will be published on the website of the colloquium.

Organizers: Václav Blažek, Tomáš Hoskovec, Ondřej Šefčík
Technical organizers: Petra Němcová, Zuzana Malášková

More detailed information will follow.

Contact:
Petra Němcová, 287761@mail.muni.cz
Zuzana Malášková, 179666@mail.muni.cz