Aktuality

3. června 2016

Seminář japonských studií má již nějakou dobu facebookový profil, kde rovněž naleznete aktuální informace, ale také řadu zajímavých informací a odkazů. Náš facebookový profil naleznete zde.

19. ledna 2016

Dne 22.1.2016 probíhá na půdě Filozofické fakulty Masarykovy univerzity den otevřených dveří. Setkání se zájemci o studim japanistiky proběhnou v učebně L41 v časech 10:00, 11:15 a 12:30. Více informací o dni otevřených dveří zde

13. října 2015

13.10.2015 vystoupil na půdě Filozofické fakulty Masarykovy univerzity profesor Kódži Oikawa, který pro studenty všech ročníků oboru Japanistika připravil zábavnou a poutavou přednášku o různých problémech, kterým studenti japonštiny mohou čelit, a v rámci ní také představil originální metody, jak tyto problémy řešit. Přednáška profesora Oikawy došla pozitivních reakcí u publika a Seminář japonských studií se těší na pořádání dalších akci tohoto formátu.

26. září 2015

Seminář japonských studií ve dnech 25. a 26. září pro své studenty uspořádal setkání s japonskými studenty z univerzity Dóšiša v Kjótu. Studenti nejprve na půdě Masarykovy univerzity formou prezentací představovali kulturu a zvyky svých zemí, načež kulturní výměna pokračovala i v neformálním prostředí.

27. srpna 2015

Seminář japonských studií pořádá konferenci
IAPONICA BRUNENSIA 2015

První ročník této mezinárodní japanologické konference s tématem "Japonsko jako text" se bude konat ve dnech 18.-19. 9. na půdě Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v učebně D21 (Arna Nováka 1). Příspěvky na konferenci budou prezentovány v angličtině, případně v japonštině. Program konference najdete zde.

12. února 2015

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám oboru Japanistika

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám oboru Japanistika bude rozdělen do několika částí, jejichž náplní bude praktická a teoretická příprava na přijímací zkoušky oboru Japanistika. Vyučujícími přípravného kurzu budou pracovníci Semináře japonských studií FF MU  Mgr. Barbora Leštáchová (praktická část) a Mgr. Jiří Matela, M.A. (teoretická část).

Termín:
Přípravný kurz proběhne v sobotu 18. dubna 2015.

Doba konání:
Od 10:00 do 17:00, vč. polední přestávky.

Místo konání:
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Gorkého 7, budova G, 2. poschodí, posluchárna č. G24.

Program kurzu:

 • 10.00 – 13.00 (vyučující: Mgr. Barbora Leštáchová) - vysvětlení a nácvik slabičného písma hiragany a způsobu transkripce (2 x 90 min.).
 • 14.00 – 15.30 (vyučující: Mgr. Jiří Matela, M.A.) - úvod do studia japanistiky, teoretická příprava na přijímací zkoušky, přehled literatury poskytující základní znalosti o Japonsku (90 min.).
 • 15.30 – 17.00 (vyučující: Mgr. Barbora Leštáchová) - vysvětlení a nácvik slabičného písma katakany (90 min.).

Cena kurzu:

 • 1500 Kč
 • Kurz je nabízen přes Obchodní centrum MU
 • Kurz lze objednat do 31. 3. 2015.

Upozornění:
Maximální počet účastníků v kurzu je 90, rozhodující je pořadí v registraci.

14. listopadu 2014

Seminář japonských studií organizuje pro studenty 2. a 3. ročníku oboru Japanistika besedu na téma "Česká literatura a její překlad do japonštiny", která se uskuteční 24.11.2014 od 12:30 v učebně K33 (na Veveří).

Hostem bude přední japonský bohemista a překladatel české literatury Ken'iči Abe z Univerzity Rikkjó.

26. října 2014

SEMINÁŘ JAPONSKÝCH STUDIÍ
vás zve na následující akce v rámci Týdne vědy FF MU

Korpusová lingvistika a japonský jazyk na FF MU

Přednášející: Dr. Takehiko MARUYAMA (National Institute for Japanese Language and Linguistics, Department of Corpus Studies; Faculty of Oriental Studies, University of Oxford)
Doba/místo konání: 18. 11. 2014 10:50 – 11:50 Přednáška
14:10 – 15:45 Workshop
učebna C14
učebna D22

Obsahem přednášky bude nástin historického vývoje a metod zkoumání jazyka v Japonsku pomocí korpusů, vývoj korpusové lingvistiky a její současná podoba v rámci Národního institutu pro japonský jazyk a lingvistiku. Workshop bude mít za cíl seznámit posluchače s možnostmi využívání základních on-line korpusů japonského jazyka. Přednáška i workshop budou realizovány v angličtině.

Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Matela, M.A.


Haruki Murakami - ztraceno v překladu?

Přednášející: Tomáš Jurkovič
Doba Konání: 19. 11. 2014, 19:10 – 20:45
Místo konání: učebna C33 (budova C, Arne Nováka 1, 3. patro)

Tomáš Jurkovič – japanolog a překladatel Murakamiho děl o problematice překladu literárního textu z japonštiny, interpretaci Murakamiho románů, údělu překladatele na volné noze a v neposlední řadě také Murakamiho nejnovějším románu Bezbarvý Cukuru Tazaki a léta jeho putování.

Obě přednášky a workshop se uskuteční v rámci Týdně vědy FF MU

28. srpna 2014

SEMINÁŘ JAPONSKÝCH STUDIÍ vás zve na následující kurzy
Japonská kultura (JAP123)
Japonština pro cestovní ruch (JAP343)
Obchodní japonština II (JAP342)
Úvod do náboženství v Japonsku (JAP216)

Výuka těchto kurzů probíhá v podzimním semestru 2014.

Výuka je výsledkem spolupráce MU s Univerzitou Palackého v Olomouci a je součástí projektu Japonská studia pro Univerzitu Palackého v Olomouci se zaměřením na modularitu a uplatnění v praxi (CZ 1.07/2.2.00/28.0160).
Cílem tohoto projektu je lépe připravit studenty japanistiky na přechod do praxe a zvýšit jejich šance na uplatnění na trhu práce. Je to tedy jedinečná příležitost, jak se připravit na vaše budoucí pracovní působení!

Bližší informace o celém projektu naleznete zde:
http://www.kas.upol.cz/studium/projekty_opvk/japonska_studia.html

Bližší informace k jednotlivým kurzům naleznete zde:
Japonská kultura
https://is.muni.cz/auth/predmet/1421/podzim2014/JAP123
Japonština pro cestovní ruch
https://is.muni.cz/auth/predmet/1421/podzim2014/JAP343
Obchodní japonština II
https://is.muni.cz/auth/predmet/1421/podzim2014/JAP342
Úvod do náboženství v Japonsku
https://is.muni.cz/auth/predmet/1421/podzim2014/JAP216

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

* * * * *

9. dubna 2014

Seminář japonských studií v médiích

Studiu japonského písma v centru města v rámci výuky Semináře byl věnován krátký článek na stránkách Centrum news.
Odkaz zde.

* * * * *

5. března 2014

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám oboru Japanistika

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám oboru Japanistika bude rozdělen do několika částí, jejichž náplní bude praktická a teoretická příprava na přijímací zkoušky oboru Japanistika. Vyučujícími přípravného kurzu budou pracovníci Semináře japonských studií FF MU Mgr. Barbora Leštáchová (praktická část) a Mgr. Jiří Matela, M.A. (teoretická část).

Termín:
Přípravný kurz proběhne v sobotu 12. dubna 2014.

Program kurzu:

 • 10.00 – 13.00 (vyučující: Mgr. Barbora Leštáchová) vysvětlení a nácvik japonského slabičného písma hiragany a způsobu transkripce (2 x 90 min.).
 • 14.00 – 15.30 (vyučující: Mgr. Barbora Leštáchová) vysvětlení a nácvik japonského slabičného písma katakany (90 min.).
 • 15.30 – 17.00 (vyučující: Mgr. Jiří Matela, M.A.) úvod do studia japanistiky, teoretická příprava na přijímací zkoušky, přehled literatury poskytující základní znalosti o Japonsku (90 min.).

Cena kurzu:

Upozornění:
Maximální počet účastníků v kurzu je 90, rozhodující je pořadí v registraci.

* * * * *

10. února 2014

SEMINÁŘ JAPONSKÝCH STUDIÍ vás zve na kurz
Obchodní japonština I (JAP341)

Cílem předmětu je seznámit studenty s japonštinou užívanou ve firemním prostředí a se základy každodenní komunikace v japonské firmě. Předmět se zaměřuje na terminologii vztahující se k chodu japonské firmy a též na rozvíjení komunikačních dovedností, které jsou důležité pro práci v japonské firmě. Studenti se v průběhu předmětu teoreticky seznamují s fungováním japonských firem a též s nezbytnou etikou, která je základem obchodních vztahů. Předmět je koncipován jako jazykový a zároveň jako sociolingvistický.

Rozvrh
Výuka probíhá každý sudý pátek 9:10 – 12:25. Místnost G21.
(21.2., 7.3., 21.3., 4.4., 18.4., 2.5., 16.5.)
Registrace je možná do 2. 3. 2014.

Osnova kurzu:
1. - 2. Úvod do hodiny, základní slovní zásoba a fráze I. Představení se, pozdrav, úklony, výměna vizitek, organizační struktura, pozdravy.
3. - 4. Základní slovní zásoba a fráze III. Telefonování, výrazy a fráze používané ve firmě, výrazy používané vůči zákazníkům, výměna vizitek, etika (nevhodné chování), fráze.
5. - 6. Návštěva obchodního partnera ve firmě. Přijímání návštěvy, reakce na dotazy, telefonování, přijímání telefonního hovoru, vyřízení a zapsání vzkazu.
7. - 8. Telefonování. Volání ven z firmy, zanechání vzkazu, domluvení schůzky, příkazy, jak se vyhnout nedorozumění, určení priorit.
9. - 10. Reportování. Průběžné reportování práce, řešení nedostatku času pro dokončení práce, technika reportování.
11. - 12. Vztahy na pracovišti. S kolegy po práci. Večírek s obchodním partnerem.

Další informace zde.

Výuka tohoto kurzu je součástí projektu Japonská studia pro Univerzitu Palackého v Olomouci se zaměřením na modularitu a uplatnění v praxi (CZ 1.07/2.2.00/28.0160). Bližší informace o celém projektu naleznete zde.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

* * * * *

5. února 2014

SEMINÁŘ JAPONSKÝCH STUDIÍ vás zve na kurz

* * * * *

20. září 2013

SEMINÁŘ JAPONSKÝCH STUDIÍ vás zve na kurzy
Japonská kultura (JAP123)
Japonština pro cestovní ruch (JAP343)
Obchodní japonština II (JAP342)
Úvod do náboženství v Japonsku (JAP216)

Výuka těchto kurzů probíhá v podzimním semestru 2013. Registrace je ještě možná!

Výuka je výsledkem spolupráce MU s Univerzitou Palackého v Olomouci a je součástí projektu Japonská studia pro Univerzitu Palackého v Olomouci se zaměřením na modularitu a uplatnění v praxi (CZ 1.07/2.2.00/28.0160). Cílem tohoto projektu je lépe připravit studenty japanistiky na přechod do praxe a zvýšit jejich šance na uplatnění na trhu práce.

Bližší informace o celém projektu naleznete zde.

Bližší informace k jednotlivým kurzům naleznete zde:
Japonská kultura
Japonština pro cestovní ruch
Obchodní japonština II
Úvod do náboženství v Japonsku

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

* * * * *

15. července 2013

SEMINÁŘ JAPONSKÝCH STUDIÍ vás zve na kurzy
Obchodní japonština II (JAP342)
a Japonština pro cestovní ruch (JAP343)

Obchodní japonština II

výuka bude prebíhat každý sudý týden, v pátek v učebně D21, v čase 9.10-12.20.

Cílem předmětu je seznámit studenty s japonštinou užívanou ve firemním prostředí a se základy každodenní komunikace v japonské firmě. Předmět se zaměřuje na terminologii vztahující se k chodu japonské firmy a též na rozvíjení komunikačních dovedností, které jsou důležité pro práci v japonské firmě. Studenti se v průběhu předmětu teoreticky seznamují s fungováním japonských firem a též s nezbytnou etikou, která je základem obchodních vztahů. Předmět je koncipován jako jazykový a zároveň jako sociolingvistický. Výuka kurzu bude probíhat blokově.

Další informace zde.

Japonština pro cestovní ruch

výuka bude prebíhat každý lichý týden, ve středu v učebně M21, v čase 10.50-14.00.

Cílem předmětu je seznámit studenty s japonskými výrazy a obraty z různých oblastí cestovního ruchu, a tím rozšířit jejich slovní zásobu a zvýšit schopnost fundovaně se v japonštině vyjadřovat o zemi, městu, městských památkách aj., s důrazem na prostředí ČR a Japonska. Studenti budou seznámeni s výrazy, které se v japonštině v cestovním ruchu běžně používají, a to jak s výrazy týkajícími se památek, kultury, tak i s výrazy z oblasti dopravy, zajištění zájezdu, ubytování, stravování atp. Kurz bude veden jak teoreticky, tak prakticky. V praktické části si studenti osvojené výrazy a obraty budou procvičovat v rámci prezentací, které budou sami vytvářet.

Další informace zde.

Výuka těchto kurzu je součástí projektu Japonská studia pro Univerzitu Palackého v Olomouci se zaměřením na modularitu a uplatnění v praxi (CZ 1.07/2.2.00/28.0160). Bližší informace o celém projektu naleznete zde.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

* * * * *

15. července 2013

Setkání se studenty 1. ročníku v orientačním týdnu

Setkání se studenty 1. ročníku v orientačním týdnu podzimního semestru 2013 proběhne 19. 9. 2013 v účebně D21 v 11.00.

* * * * *

26. února 2013

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám oboru Japanistika

Termín:

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám oboru Japanistika proběhne dne 6. dubna 2013 a bude rozdělen do několika části, kterých náplní bude praktická a teoretická příprava na přijímací zkoušky oboru Japanistika. Vyučujícími přípravného kurzu budou pracovníci Semináře japonských studií FF MU, Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A., Ph.D. (praktická část) a Mgr. Jakub Havlíček, Ph.D. (teoretická část).

Program kurzu:

 • 10,00 - 13,00 (vyučující: Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A., Ph.D.): vysvětlení a nácvik japonského slabičného písma hiragany a způsobu transkripce (2x90').
 • 14,00 - 15,20 (vyučující: Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A., Ph.D.): vysvětlení a nácvik japonského slabičného písma katakany (90').
 • 15,30 – 17,00 (vyučující – Mgr. Jakub Havlíček, Ph.D.) úvod do studia japanistiky, teoretická příprava na přijímací zkoušky, přehled literatury poskytující základní znalosti o Japonsku (90').

Cena kurzu:

* * * * *

20. února 2013

SEMINÁŘ JAPONSKÝCH STUDIÍ vás zve na kurz
Obchodní japonština I (JAP341)

Cílem předmětu je seznámit studenty s japonštinou užívanou ve firemním prostředí a se základy každodenní komunikace v japonské firmě. Předmět se zaměřuje na terminologii vztahující se k chodu japonské firmy a též na rozvíjení komunikačních dovedností, které jsou důležité pro práci v japonské firmě. Studenti se v průběhu předmětu teoreticky seznamují s fungováním japonských firem a též s nezbytnou etikou, která je základem obchodních vztahů. Předmět je koncipován jako jazykový a zároveň jako sociolingvistický.

Osnova kurzu:

 • 1. - 2. Úvod do hodiny, základní slovní zásoba a fráze I. Představení se, pozdrav, úklony, výměna vizitek, organizační struktura, pozdravy.
 • 3. - 4. Základní slovní zásoba a fráze III. Telefonování, výrazy a fráze používané ve firmě, výrazy používané vůči zákazníkům, výměna vizitek, etika (nevhodné chování), fráze.
 • 5. - 6. Návštěva obchodního partnera ve firmě. Přijímání návštěvy, reakce na dotazy, telefonování, přijímání telefonního hovoru, vyřízení a zapsání vzkazu.
 • 7. - 8. Telefonování. Volání ven z firmy, zanechání vzkazu, domluvení schůzky, příkazy, jak se vyhnout nedorozumění, určení priorit.
 • 9. - 10. Reportování. Průběžné reportování práce, řešení nedostatku času pro dokončení práce, technika reportování.
 • 11. - 12. Vztahy na pracovišti. S kolegy po práci. Večírek s obchodním partnerem.

Rozvrh

Výuka probíhá blokově. Místnost M24.
Pá 22. 2. 7:30–10:45, Pá 8. 3. 7:30–10:45, Pá 22. 3. 7:30–10:45, Pá 5. 4. 7:30–10:45, Pá 19. 4. 7:30–10:45, Pá 3. 5. 7:30–10:45

Další informace ke kurzu naleznete zde.

Výuka tohoto kurzu je součástí projektu Japonská studia pro Univerzitu Palackého v Olomouci se zaměřením na modularitu a uplatnění v praxi (CZ 1.07/2.2.00/28.0160). Bližší informace o celém projektu naleznete zde.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

* * * * *

19. října 2012

Studijní týden

Ve dnech 12. - 16. listopadu 2012 se v rámci Semináře japonských studií koná tzv. studijní týden. V uvedeném týdnu se nekoná pravidelná výuka kurzů vyučovaných Seminářem japonských studií, pokud vyučující předem neoznámí opak. Čtecí týden nechť studenti využijí k samostudiu, přípravě závěrečných prací, atp.

Pozn.: Studijní týden se týká pouze a výlučně kurzů vyučovaných v rámci Semináře japonských studií, tedy těch, které začínají kódem "JAP".

* * * * *

24. září 2012

SEMINÁŘ JAPONSKÝCH STUDIÍ vás zve na kurz

ÚVOD OD NÁBOŽENSTVÍ V JAPONSKU (JAP216)Cílem kurzu je uvést posluchače do problematiky náboženství na japonských ostrovech. Kurz je zaměřen na jednotlivé náboženské tradice v historické perspektivě, pozornost je věnována také náboženskému životu v moderním Japonsku. Kurz představuje japonské náboženské myšlení v celkovém kulturně-historickém kontextu, se zaměřením na specifické podmínky japonského socio-kulturního prostředí. Kurz seznamuje posluchače se základními emickými pojmy, jejichž znalost je pro studenty japonských studií podstatná, a rovněž se základy vědeckého přístupu ke studiu náboženství. Kurz je v podstatné míře zaměřen na šintó jako na proklamovanou specifickou náboženskou tradici Japonska – seznamuje posluchače s hypotetickými formami náboženství před příchodem buddhismu a s komplexním dějinným procesem, v němž se utvářelo současné pojetí šintó jako svébytné náboženské tradice. Přednášky a semináře seznamují studenty také s různými formami japonského buddhismu, s projevy lidového či „žitého“ náboženství, s problematikou japonského křesťanství a v neposlední řadě s tzv. novými náboženskými hnutími. Během přednášek a seminářů je využíván audiovizuální materiál, fotografie pořízené v terénu, filmové dokumenty a videonahrávky. Studenti mají k dispozici klíčové odborné texty k jednotlivým tématům, jimž jsou přednášky kurzu věnovány.


Osnova kurzu:

1. Náboženská scéna v Japonsku v dějinách a současnosti. Současné statistiky, problematika náboženské příslušnosti. Pojem šúkjó. Klasifikace náboženských tradic na japonských ostrovech.

2. Nástin náboženských dějin Japonska I. Podoby předhistorického náboženství: období Džómon, Jajoi, Kofun. Himiko a Jamatai. Role žen v náboženských tradicích Japonska. Uctívání předků.

3. Nástin náboženských dějin Japonska II. Období Asuka, příchod buddhismu. Období Nara: 6 škol. Období Heian: školy Šingon a Tendai.

4. Nástin náboženských dějin Japonska III. Buddhismus v období Kamakura. Nové směry buddhismu: školy Čisté země, zen, Lotosová sútra. Náboženství ve 14. – 16. století. Křesťanství v Japonsku.

5. Nástin náboženských dějin Japonska IV. Náboženství v období Edo. Pronásledování křesťanů, kakure kirišitan. Buddhismus, konfuciánství. Kokugaku.

6. Náboženství v moderním Japonsku – od r. 1868 do současnosti. Náboženská situace v období Meidži: náboženská svoboda, situace křesťanů a nových náboženských hnutí. Buddhismus v myšlení Kjótské školy. Současné podoby japonského buddhismu: poutě a mizuko kujó.

7. Šintó I. Současný kritický pohled na šintó coby specifickou náboženskou tradici: Kuroda Tošio, John Breen, Mark Teeuwen, John Nelson. Náboženství před příchodem buddhismu. Kami – pojetí božstva v japonském kontextu. Koncepce „čistoty“.

8. Šintó II. Kosmologie. Klasifikace šintó: šintó svatyň, škol či směrů, lidové šintó, „císařské“ šintó a státní šintó. Písemné prameny, kroniky Kodžiki a Nihon šoki. Mytologie.

9. Šintó III. Místa uctívání: svatyně.

10. Šintó IV. Rituály, svátky a slavnosti.

11. Státní šintó, jeho historické kořeny. Šintó po druhé světové válce. Šintó a japonská národní identita, svatyně Jasukuni. Šintó v popkultuře.

12. Nová náboženská hnutí: Tenrikjó, Sóka gakkai, Óm šinrikjó.Kurz je otevřen i pro zájemce mimo obor japanistika.

Kdy a kde kurz probíhá? Ve čtvrtek od 14:10 do 15:45, místnost D22.

Další informace ke kurzu naleznete zde.


Výuka tohoto kurzu je součástí projektu Japonská studia pro Univerzitu Palackého v Olomouci se zaměřením na modularitu a uplatnění v praxi (CZ 1.07/2.2.00/28.0160). Bližší informace o celém projektu naleznete zde.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.* * * * *

23. srpna 2012

Složení komisí a harmonogram státní závěrečné zkoušky oboru "Japanistika" 10. září (písemná část) a 12. září (ústní část) 2012

Místo konání zkoušky: Seminář japonských studií, budova K, Veveří 28, 1. patro

Zkušební komise:
Mgr. Jakub Havlíček, Ph.D. (předseda)
Mgr. Barbora Leštáchová
Mgr. Jiří Matela
Mgr. Zuzana Rozwalka

Harmonogram zkoušky 10.9.2012 (písemná část):
9:45 setkání účastníků zkoušky
10:00 – 11:30 písemná zkouška, 1. část (překlady)
11:30 – 12:30 přestávka
12:30 – 14:00 písemná zkouška, 2. část (slohové cvičení v japonštině)

Harmonogram zkoušky 12.9.2012 (ústní část):
8:00 - 9:00 Kachlík Pavel
9:00 - 10:00 Kubíčková Klára
10:00 - 11:00 Pham Tra My
11:00 - 12:00 Pohl Ondřej
12:00 - 13:00 Schreiberová Jana

Zkoušený (kromě prvního) se dostaví vždy alespoň 1 hodinu před stanoveným časem! U rozpisu zkoušených může dojít k organizačním změnám.* * * * *

5. února 2012

Pozvánka na přednášku

Seminář japonských studií FF MU a Česká společnost pro religionistiku o.s. si dovolují srdečně pozvat na veřejnou přednášku na téma "Pop-Religion in Japan: Religious Institutions and Popular Culture in the Twenty-First Century", kterou prosloví Elisabetta Porcu (Univerzita v Lipsku).

Přednáška se uskuteční v úterý 6. března 2012 v 18:00 na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (Brno, Arna Nováka 1, velká zasedací místnost děkanátu - budova C, 2. patro). Přednáška bude proslovena v angličtině, tlumočení nebude zajištěno.* * * * *

5. února 2012

Nabídka kurzů na semestr jaro 2012

Ve dnech 5. - 9. března 2012 uskuteční na Semináři japonských studií výuku dr. Ugo Dessi z Univerzity Lipsko. Kurz "RELIGION IN CONTEMPORARY JAPAN" je vypsán v ISu pod kódem JAP225 jako "Kurz zahraničního přednášejícího". V ISu jsou uvedeny další podrobné informace.

Seminář japonských studií také představuje celouniverzitní nabídku svých kurzů na jarní semestr:* * * * *

5. února 2012

4. ročník Mezinárodní workshopu japonských studií v Polsku

Seminář japonských studií si dovoluje upozornit studenty oboru Japanistika na konání 4. ročníku mezinárodního studentského workshopu Murzasichle 2012

Bližší informace zde.* * * * *

26. července 2011

Proběhl seminář "Úvod do japonské kaligrafie"

Dne 23. června 2011 se zájemci z řad studentů oboru Japanistika FF MU zúčastnili speciálního semináře "Úvod do japonské kaligrafie". Jednodenní akce, kterou zorganizoval Seminář japonských studií FF MU, proběhla pod vedením hostujících lektorek z Japonska. Lektorky Makiko Jošida i Šóko Jamašita vyjádřily potěšení z celé akce a uznání našim studentům. Seminář japonských studií se bude i do budoucna usilovat o zavedení pravidelných seminářů, jež pomohou přiblížit japonskou kulturu nejen studentům japanistiky.
* * * * *

  design & webmaster: Aleš Bičan / bican at phil.muni.cz