Ústav jazykovědy a baltistiky

PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D.

Ondřej Šefčík

Funkce:

odborný asistent, vedoucí Ústavu

Specializace:

fonologie, indoíránské jazyky, indoevropeistika, dějiny jazykovědy

Kontakt:

FFMU, Jaselská 18 (budova J)
Email: sefcik@phil.muni.cz
Tel.: +420 549 49 7101

Konzultační hodiny:

pondělí 13.00 - 14.00 (podzimní semestr 2018)

Informace na univerzitním webu:

Životopis | Publikace | Výuka | Projekty


Ondřej Šefčík je předseda brněnské pobočky Jazykovědného sdružení.