Ústav jazykovědy a baltistiky

Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.

Vaidas Šeferis

Funkce:

odborný asistent

Specializace:

litevština, polština

Kontakt:

FFMU, Jaselská 18 (budova J)
Email: seferis@phil.muni.cz
Tel.: +420 549 49 7122

Konzultační hodiny:

dle předchozí domluvy emailem

Informace na univerzitním webu:

Životopis | Publikace | Výuka | Projekty