Ústav jazykovědy a baltistiky

Mgr. Marcin Wągiel

Marcin Wągiel

Funkce:

asistent

Specializace:

sémantika, syntax

Kontakt:

FFMU, Jaselská 18 (budova J)
Email: marcin.wagiel@mail.muni.cz

Konzultační hodiny:

čtvrtek 13.00 - 14.00 (podzimní semestr 2018)

Informace na univerzitním webu:

Životopis | Publikace | Výuka