: BBGN 2017/2

Germanistické číslo 2017/2 přináší jazykovědné příspěvky z oblasti vývoje pravopisné kodifikace, gramatikografie, filozofie jazyka, jazykové kritiky aj., ze starší i moderní literatury a z translatologie.

Digitální knihovna: https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/137436