O časopisu

Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik

ISSN 1803-7380 (print), ISSN 2336-4408 (online)

Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik  (BBGN) je recenzovaný vědecký časopis, který uveřejňuje příspěvky z oblasti germanistické, nederlandistické a nordistické lingvistiky, literární vědy a interkulturních studií. Uveřejňuje příspěvky v němčině, angličtině, nizozemštině a severských jazycích.

Časopis vydává Masarykova univerzita (Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Filozofické fakulty MU). Vychází od r. 2009 dvakrát ročně.

Plné texty článků jsou dostupné online v Digitální knihovně Filozofické fakulty MU na adrese: http://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/106092.

Indexace v databázích

Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik je zaražen v databázích ERIH PlusLinguistic Bibliography online (Brill), MLA International Bibliography a je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR pod č. E 18715.

Historie časopisu

Časopis Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik je pokračováním stejnojmenného periodika založeného v roce 1977, jehož první číslo vyšlo v rámci edice Spisy Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Brně. V letech 1979–1994 vycházel v rámci Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řady germanisticko-anglistické (K) = Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis. Series Germanica et Anglica (K), poté v letech 1996–2008 pokračoval jako Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada germanistická (R) = Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis. Series Germanica (R), ISSN 1211-4979.