Bohemica litteraria


1 / 2018

Obsah
Editorial
 7Editorial Bočková, Hana | pdficon
Ohlédnutí
 11-14Milanu Suchomelovi místo laudatia Sedláček, Tomáš | pdficon
 15-17Suchomeliana Trávníček, Jiří | pdficon
 18-28Bibliografie profesora PhDr. Milana Suchomela, CSc. Dušková, Pavlína; Urválková, Zuzana; Vobecká, Dagmar | pdficon
Studie
 31-46Alegorie a odkazy k apoštolu Petrovi v Shakespearově Romeovi a Julii Osolsobě, Petr | pdficon
 47-59Nerudova povídka Franc: romantizující kontexty realistické črty Tureček, Dalibor | pdficon
 60-68Almanach na rok 1914 aneb Druhá zkouška Poláček, Jiří | pdficon
 69-77Jiří Mahen očima Milana Suchomela Rambousek, Jiří | pdficon
 78-86Nezvalova gotická i surrealistická Valérie Fořt, Bohumil | pdficon
 87-100Ke vzniku a recepci Bassova protektorátního románu Gilk, Erik | pdficon
 101-112Arnošt Lustig a ti druzí Holý, Jiří | pdficon
 113-121Estetika překvapení v prózách Jiřího Kratochvila jako překladatelský problém Fišer, Zbyněk | pdficon
 122-137Konstrukce identity v kultuře a proti ní: autobiografie Janet Frameové Fonioková, Zuzana | pdficon
 138-155Vyprávět svět – o nepostradatelnosti mimésis ve fantastické literatuře na příkladu Vyprávění Ursuly K. Le Guinové Dědinová, Tereza | pdficon
 156-168Alegorické a reálné v románu a filmu Cesta Bubeníček, Petr | pdficon
Rozhovor
 171-178Musíme si prožít reparát ze své hlouposti i tísně : (rozhovor v opozici – rozmlouvání s prof. Milanem Suchomelem) Bednářová, Jitka; Suchomel, Milan | pdficon
Sonety Neorfeovi
 181-194Sonety Neorfeovi Skácel, Jan | pdficon