Nové číslo: Bohemica litteraria 2015, č. 1

Číslo 1/2015 se dotýká všech základních oblastí literární vědy. Studie Jiřího Kotena, publikovaná anglicky, přináší pohled na teorii řečových aktů, teorii fikce a teorii literárního vyprávění. Staročeská bádání jsou zastoupena studií Anety Mladějovské o písních Jana Augusty v kontextu dobové kancionálové tvorby, literatuře 19. století se věnuje Dalibor Tureček ve studii Hankova verze jihoslovanské hrdinské epiky, přelomu devatenáctého a dvacátého století se váže téma Jany Vrajové, která se zaměřila na klasicismus v Listech filologických. Století dvacáté a literatura současná jsou pak zastoupeny studiemi Bohumila Fořta (o Vančurově Pekaři Janu Marhoulovi z pohledu strukturalistické a fikčně světové perspektivy), Ingrid Chytilové (o zobrazení vědomí fikčních postav v prózách Arnošta Lustiga) a Petra Hrtánka s Petrou Knesplovou (kteří se věnují podobám grotesknosti v novele Miloše Urbana Michaela). Stranou nezůstaly ani otázky čtenářství – Jan Fibiger si pokládá ve své studii otázku Jak čtou elitní čtenáři.

Soubor studií je jako tradičně doplněn rozhovorem, tentokrát s Milanem Jankovičem, recenzemi a zprávami o dění v oboru.

Číslo je dostupné online v Digitální knihovně FF MU: https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/134962.