Nové číslo: Bohemica litteraria 2015, č. 2

Monotematické číslo v angličtině se zaměřuje na zahraniční fantastickou literaturu. Tři ze sedmi obsažených studií se zaobírají pro žánr charakteristickým zobrazením možného budoucího světa: Miroslav Kotásek analyzuje vztah science fiction a času, především budoucnosti, Natalia Chumarova rozebírá vliv slavného románu Ivana Jefremova Mlhovina v Andromedě (1957) na vývoj sovětské science fiction a opět na její zobrazení budoucnosti, Mariusz Marszalski na příkladu románového cyklu Kantos Hyperionu Dana Simmonse ukazuje nutnost tolerance a respektu k odlišnosti ve fikčním světě vzdálené budoucnosti, v němž část lidstva projde zásadní ontologickou proměnou. Posthumanismus je také námětem příspěvku Dalea Knickerbockera, který analyzuje fenomén oživlých mrtvých z hlediska toho, co jejich obliba a neustálé proměny v populární kultuře vypovídají o stavu společnosti. Marek Oziewicz se na rozboru tří textů s dětským hrdinou Neila Gaimana obrací k vývojové psychologii a poukazuje na to, jak dětské snění po výměně vlastních rodičů za nějaké lépe vyhovující a pochopení zrádnosti této touhy prostřednictvím příběhů, v nichž se toto přání protagonistům vyplní, přispívají k emočnímu a psychologickému vývoji mladých čtenářů. Daryia Khokhel  srovnává mimotělní zkušenosti ve fantasy světech Susanny Clarkové a Halyny Pahutiakové se zvláštním ohledem na způsob, jakým jsou v daných textech popisovány. Tereza Dědinová zkoumá vztah mezi mírou začlenění fantastického prvku do fikčního světa díla a mezi záměrem, který fantastično v daném textu naplňuje.

Číslo je dostupné online v Digitální knihovně FF MU: https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/134996.