Pro autory

Pokyny pro přispěvatele

Časopis uveřejňuje studie, recenze, rozhovory a zprávy. Přijímáme rukopisy v češtině a v angličtině, ve zdůvodněných případech též v jiných jazycích, a sice výhradně e-mailem. Obvyklý rozsah studií je do 20 normalizovaných stran formátu A4 (tj. do 36.000 znaků, včetně mezer), obvyklý rozsah recenzí je do 3 stran (tj. do 5.400 znaků, včetně mezer). Studie musí obsahovat také abstrakt, klíčová slova a afiliaci autora (jméno, pracoviště, město a stát, mailová adresa) v češtině a v angličtině, zpravidla v rozsahu do jedné strany (tj. do 1.800 znaků, včetně mezer). Honoráře se nevyplácejí. Rukopisy k recenznímu řízení a případné dotazy laskavě adresujte výkonné redaktorce.

Další informace pro autory viz Recenzní řízení a Pravidla a etika publikování.