Aktuální číslo

1 / 2018

 
Editorial
  7 Editorial Bočková, Hana | pdficon
Ohlédnutí
  11-14 Milanu Suchomelovi místo laudatia Sedláček, Tomáš | pdficon
  15-17 Suchomeliana Trávníček, Jiří | pdficon
  18-28 Bibliografie profesora PhDr. Milana Suchomela, CSc. Dušková, Pavlína; Urválková, Zuzana; Vobecká, Dagmar | pdficon
Studie
  31-46 Alegorie a odkazy k apoštolu Petrovi v Shakespearově Romeovi a Julii Osolsobě, Petr | pdficon
  47-59 Nerudova povídka Franc: romantizující kontexty realistické črty Tureček, Dalibor | pdficon
  60-68 Almanach na rok 1914 aneb Druhá zkouška Poláček, Jiří | pdficon
  69-77 Jiří Mahen očima Milana Suchomela Rambousek, Jiří | pdficon
  78-86 Nezvalova gotická i surrealistická Valérie Fořt, Bohumil | pdficon
  87-100 Ke vzniku a recepci Bassova protektorátního románu Gilk, Erik | pdficon
  101-112 Arnošt Lustig a ti druzí Holý, Jiří | pdficon
  113-121 Estetika překvapení v prózách Jiřího Kratochvila jako překladatelský problém Fišer, Zbyněk | pdficon
  122-137 Konstrukce identity v kultuře a proti ní: autobiografie Janet Frameové Fonioková, Zuzana | pdficon
  138-155 Vyprávět svět – o nepostradatelnosti mimésis ve fantastické literatuře na příkladu Vyprávění Ursuly K. Le Guinové Dědinová, Tereza | pdficon
  156-168 Alegorické a reálné v románu a filmu Cesta Bubeníček, Petr | pdficon
Rozhovor
  171-178 Musíme si prožít reparát ze své hlouposti i tísně : (rozhovor v opozici – rozmlouvání s prof. Milanem Suchomelem) Bednářová, Jitka; Suchomel, Milan | pdficon
Sonety Neorfeovi
  181-194 Sonety Neorfeovi Skácel, Jan | pdficon