Recenzní řízení

Bohemica litteraria je odborný recenzovaný časopis. Studie jsou oboustranně anonymně posuzovány dvěma nezávislými odborníky a z těchto hodnocení vychází při svém rozhodování redakce. Redakce posuzuje též vhodnost termínů publikování jednotlivých textů. Nevyžádané rukopisy se nevracejí, honoráře se nevyplácejí.

S výsledky recenzního řízení autory seznamujeme v nejkratším možném termínu. Autoři rukopisů nemohou vystupovat anonymně, spolu s rukopisem svého textu pro Bohemica litteraria dávají k dispozici i svou plnou adresu a e-mailovou adresu.

Další informace pro recenzenty viz Pravidla a etika publikování.