Nové číslo: GLB 2016/1

Vážení a milí čtenáři, dovolujeme si Vás informovat, že právě vyšlo první číslo ročníku 2016 (vol. 21/1). Obsahuje celkem sedm recenzovaných odborných studií, z nichž jeden příspěvek je zasvěcen srovnávací jazykovědě (konkrétně jazykům Apeninského poloostrova) a jedna studie se připojuje k řadě vergiliovských interpretací (výkladem role podsvětních božstev ve vergiliovském korpusu). Dva příspěvky odkrývají některé nové aspekty patristiky (apologetiky i dogmatiky), dva mapují literárně i historicky období Byzance a konečně poslední studie čtenáře přivádí do prostředí hagiografie britské provenience. V druhé části GLB je uveřejněn poslední příspěvek v květnu zesnulého pana profesora Bartoňka (předsedy redakční rady GLB), kterým připomínáme jeho schopnost poutavého přibližování různých problémů lingvistiky.

Plné texty článků jsou dostupné v Digitální knihovně FF MU na adrese https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/135482.

(Doufáme také, že se vám bude líbit i nový vzhled časopisu).