: Prof. Antonín Bartoněk, DrSc.

Je smutnou povinnosti redakce časopisu Graeco-Latina Brunensia oznámit, že dne 30. 5. 2016 zemřel ve věku nedožitých devadesáti let dlouholetý předseda redakční rady tohoto časopisu, pan profesor Antonín Bartoněk, významná osobnost brněnské klasické filologie a mezinárodně uznávaný odborník v oboru mykénologie. S Ústavem klasických studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity spojil pan profesor cely svůj profesní život a je ctí pro náš časopis připomenout jeho životní osudy a dílo v příštím, vzpomínkovém čísle (2016/2).