O časopisu

Graeco-Latina Brunensia

ISSN 1803-7402 (print), ISSN 2336-4424 (online)

Časopis Graeco-Latina Brunensia (GLB) je odborným recenzovaným periodikem vydávaným Ústavem klasických studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Uveřejňuje příspěvky z klasické filologie, klasické archeologie, dějin starověku, medievistiky a také byzantologie i pozdějšího vývoje řeckého a latinského jazyka (či jevů z nich vycházejících).

Časopis Graeco-Latina Brunensia vychází dvakrát ročně od r. 2009. Je vydáván v tištěné podobě a současně je dostupný online v Digitální knihovně Filozofické fakulty MU.

Indexace v databázích

Časopis Graeco-Latina Brunensia je indexován ve specializovaných databázích L‘année philologique, Medioevo Latino, Poiesis, AWOL – The Ancient World Online; The AWOL Index; Linguistic Bibliography online (Brill); dále v databázích Scopus, EBSCO, European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS), Ulrich's web Global Serials Directory a je součástí Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR pod č. E 18713.

Historie časopisu

Časopis Graeco-Latina Brunensia navazuje na periodikum Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada klasická (N) = Studia minora Facultatis philosophicae Universitatis Brunensis, Series classica (N), ISSN 1211-6335, které vycházelo v letech 1996–2008 (již se souběžným názvem Graeco-Latina Brunensia) a na předchozí zakládající Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada archeologicko-klasická (E) = Studia minora Facultatis philosophicae Universitatis Brunensis, Series archaeologica et classica (E), ISSN 0231-7915, vycházející v letech 1956 až 1995.

Kontaktní adresa

Graeco-Latina Brunensia
Katarina Petrovićová / Daniela Urbanová
Ústav klasických studií
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Katarina Petrovićová, výkonná redaktorka
Tel.: +420 5 4949 7773
E-mail: petrovic@phil.muni.cz