Linguistica BrunensiaPoslední číslo

Linguistica Brunensia
2016, Vol. 64, Issue 2


ISSN (print): 1803-7410
ISSN (online): 2336-4440

Obsah čísla

Zaměření

Časopis se orientuje na oblast obecné lingvistiky. Časopis vychází dvakrát ročně. První číslo je tematicky zaměřeno na otázky obecně lingvistické a indoeuropeistické (vč. etymologie, glotochronologie aj.), druhé číslo je tematicky zaměřeno na slovanský jazykový areál z pohledu systémového a obecně lingvistického.

Aktuálně

Historie

Časopis Linguistica Brunensia je recenzovaný vědecký časopis vydávaný Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity. Vychází od r. 2009 a navazuje na jazykovědnou řadu (A) Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU), vydávanou od r. 1952; návaznost je zachována i v číslování ročníků.

Oznámení

 

Nové číslo 64/1 právě vyšlo

 

Dovolujeme si Vám oznámit, že vyšlo další (tentokrát tematické) číslo LB - Festschrift Petr Karlík.

 
Publikováno: 2016-06-27
 
Více oznámení...