Linguistica BrunensiaPoslední číslo

Linguistica Brunensia
2018, roč. 66, číslo 1


ISSN (print): 1803-7410
ISSN (online): 2336-4440

Obsah čísla

Zaměření

Časopis se orientuje na oblast obecné lingvistiky. Časopis vychází dvakrát ročně. První číslo je tematicky zaměřeno na otázky obecně lingvistické a indoeuropeistické (vč. etymologie, glotochronologie aj.), druhé číslo je tematicky zaměřeno na slovanský jazykový areál z pohledu systémového a obecně lingvistického.

Aktuálně

Historie

Časopis Linguistica Brunensia je recenzovaný vědecký časopis vydávaný Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity. Vychází od r. 2009 a navazuje na jazykovědnou řadu (A) Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU), vydávanou od r. 1952; návaznost je zachována i v číslování ročníků.

Oznámení

 

Nové číslo 66/1 právě vyšlo

 
Dovolujeme si Vám oznámit, že vyšlo další číslo Linguistica Brunensia 2018, roč. 66, č. 1  
Publikováno: 2018-07-01
 
Více oznámení...