Museologica Brunensia


1 / 2016 (volume 5)

Obsah

 4Úvodní slovo Macháček, Jiří; Kirsch, Otakar | pdficon
Studie – Articles
 5-14Might the museology be a part of neurosciences? Folga-Januszewska, Dorota | pdficon
 15-25Czech-Russian (Czechoslovak-Soviet) cooperation in the field of formation and development of museology as a science Gubarenko, Maria | pdficon
 26-35Archeologie, spolutvůrkyně dnešního i zítřejšího dne Perko, Verena | pdficon
 36-44Strategické plánování vzdělávací činnosti muzea Mažárová, Monika | pdficon
 45-61Národní identita v muzeu v centru výzkumné pozornosti: přehledová studie Kolaříková, Veronika | pdficon
Metodické a informační texty – Methodical and informative texts
 62-67The origin of the School Of Museum Studies at the University of Leicester Nutting, Ryan; Morris, Jeni | pdficon
 68-69Desať rokov súčasného interného štúdia muzeológie a kultúrneho dedičstva v Bratislave Kačírek, Ľuboš; Tišliar, Pavol | pdficon
Medailon – Medallion
 70-73Zbyněk Zbyslav Stránský (1926–2016), a Brno museologist Rutar, Václav | pdficon
 74-76Some impressions concerning Vinoš Sofka (1929–2016): lawyer, bricklayer, administrator, and museologist Mensch, Peter van | pdficon
Recenze literatury – Book review
 77-78[Šobáňová, Petra a kol. Vzdělávací obsah v muzejní edukaci] Jagošová, Lucie | pdficon
 79-81[Šebek, František a kol. Muzea ČR v letech 2012-2014 ve světle statistiky] Dolák, Jan | pdficon
Zprávy – News
 82Lectures by foreign experts at the Faculty of Arts, Masaryk University Kirsch, Otakar | pdficon
 83-85Ma15: Communicating Culture – National Museums Aotearoa Conference Dunedin, New Zealand 2015 Uhlířová, Jana | pdficon
 86-87MuzeoEdu Mertová, Soňa; Vykoupilová, Pavla | pdficon
 
 88-89Pravidla pro přispěvatele | pdficon