: Nové číslo 2016/1

Nové číslo časopisu Museologica Brunensia 2016/1 se dotýká řady zajímavých témat jako např. neuromuzeologie, vazby české a ruské muzeologie, strategické plánování v oblasti muzejní edukace, prezentuje vybraná muzeologická univerzitní pracoviště (Leicester, Bratislava), vzpomíná na významné osobnosti oboru (Stránský, Sofka) a seznamuje s aktuálním děním v oboru.

Elektronická verze je dostupná v Digitální knihovně FF MU.