Museologica Brunensia


2 / 2017

Obsah

 4Úvodní slovo Jagošová, Lucie; Kirsch, Otakar | pdficon
Studie – Articles
 5-14Against the "art of forgetting": memory - museum - history Raffler, Marlies | pdficon
 15-25Gegen Die "Kunst Des Vergessens": Gedächtnis – Museum – Geschichte Raffler, Marlies | pdficon
 26-35The Museum's mission in contemporary social and cultural realities Mastenitsa, Elena; Shlyakhtina, Lyudmila | pdficon
 36-45How does the circulation of works of art and exhibitions fuel acculturation? Kinoshita, Harumi | pdficon
 46-55Museums in the Slovak Republic (1939–1945) – origins, visions and reality Palárik, Miroslav | pdficon
 56-67Videostudie v muzejněpedagogickém výzkumu: případová studie Kolaříková, Veronika | pdficon
 68-79Principy společensky přínosného muzea na příkladu Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře Pinnoy, Věra | pdficon
Metodické a informační texty – Methodical and informative texts
 80-85Výuka muzeologie na veřejných vysokých školách v ČR (rozsah a charakter výuky) Šebek, František | pdficon
 86-89Volunteer in a New Zealand museum Uhlířová, Jana; Zmeková, Lenka | pdficon
Medailon – Medallion
 90-91George Hein master teacher Alexander, Mary | pdficon
Recenze literatury – Book review
 92-93Antropologie exotických sbírkových předmětů (2016) Tomšů, Zdeněk | pdficon
Muzejní kritika – Museum review
 94-95Svět brněnské buržoazie mezi Löw-Beer a Tugendhat Trčálková, Magdaléna | pdficon
Zprávy – News
 96-97Seminář současnost a budoucnost muzeologického vzdělávání a výzkumu v ČR Lužová, Michaela | pdficon
 
 98-99Pravidla pro přispěvatele | pdficon