Aktuální číslo

2 / 2017

 
  4 Úvodní slovo Jagošová, Lucie; Kirsch, Otakar | pdficon
Studie – Articles
  5-14 Against the "art of forgetting": memory - museum - history Raffler, Marlies | pdficon
  15-25 Gegen Die "Kunst Des Vergessens": Gedächtnis – Museum – Geschichte Raffler, Marlies | pdficon
  26-35 The Museum's mission in contemporary social and cultural realities Mastenitsa, Elena; Shlyakhtina, Lyudmila | pdficon
  36-45 How does the circulation of works of art and exhibitions fuel acculturation? Kinoshita, Harumi | pdficon
  46-55 Museums in the Slovak Republic (1939–1945) – origins, visions and reality Palárik, Miroslav | pdficon
  56-67 Videostudie v muzejněpedagogickém výzkumu: případová studie Kolaříková, Veronika | pdficon
  68-79 Principy společensky přínosného muzea na příkladu Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře Pinnoy, Věra | pdficon
Metodické a informační texty – Methodical and informative texts
  80-85 Výuka muzeologie na veřejných vysokých školách v ČR (rozsah a charakter výuky) Šebek, František | pdficon
  86-89 Volunteer in a New Zealand museum Uhlířová, Jana; Zmeková, Lenka | pdficon
Medailon – Medallion
  90-91 George Hein master teacher Alexander, Mary | pdficon
Recenze literatury – Book review
  92-93 Antropologie exotických sbírkových předmětů (2016) Tomšů, Zdeněk | pdficon
Muzejní kritika – Museum review
  94-95 Svět brněnské buržoazie mezi Löw-Beer a Tugendhat Trčálková, Magdaléna | pdficon
Zprávy – News
  96-97 Seminář současnost a budoucnost muzeologického vzdělávání a výzkumu v ČR Lužová, Michaela | pdficon
 
  98-99 Pravidla pro přispěvatele | pdficon