Musicologica Brunensia


2 / 2017

Obsah

 5-9Fukačův příspěvek k helfertovskému konceptu intelektualizace hudební výchovy Tesař, Stanislav | pdficon
 11-19Versuch über Fukač Štědroň, Miloš | pdficon
 21-26Diachronně synchronní kontinuum-diskontinuum jako východisko, metoda i cíl : Fukačovy hudební historiografie aneb definice není nikdy definitivní Bohadlo, Stanislav | pdficon
 27-41Fukačovy výzkumy v oblasti staré hudby jako inspirace pro dnešek Perutková, Jana | pdficon
 43-48Music lexicographer Jiří Fukač and the Brno School of Music Lexicography Macek, Petr | pdficon
 49-56... ten, kdo si je svou kulturní identitou jist, si může zahrávat i s pravidly kulturní hry... : metainspirace Jiřím Fukačem Pantůček, Viktor | pdficon
 57-69Mezinárodní hudebněvědné kolokvium v Brně v období 1966–1976 Čolović, Sofija | pdficon
 71-83August Wilhelm Ambros und Eduard Hanslick in Wien: das Schlusskapitel einer musikästhetischen Kontroverse Štědroňská, Markéta | pdficon
 85-93The possibilities of transcribing orchestral works subject to essentiality of their original orchestration Urniežius, Rytis | pdficon
 95-108Compositional technique and phenomenological categories of perception in the Passacaglia of Shostakovich's Symphony No. 8Mohammad, Iyad Abdelhafeez | pdficon
 109-120Hudba a interpretace : k otázkám analýzy hudebního výkonu Spurný, Lubomír; Fančal, Petr | pdficon
 121-139The language of the assistant and the language of the creator : selected aspects of computer assisted composition Haas, Petr | pdficon
 141-156Profil nátrubkového nástroje z pohledu organologické systematiky založené na akustických vlastnostech Hruška, Viktor | pdficon
 157-167Repetition as a principle of mythological thinking and music of the twentieth century Kozel, David | pdficon
 169-185Utajená skladba Janáčkova politického vzdoru : ke genezi a recepci "slovanské rapsodie" Taras Bulba Zahrádka, Jiří | pdficon
 187-199Několik poznámek k problematice modelace apoteózních finálních struktur v mahlerovských a sibeliovských symfonických juveniliíchDichtl, Karel | pdficon
 201-216Repertoár staré hudby v pražském koncertním životě druhé poloviny 19. století. Vybrané koncertní produkce a jejich reflexe v dobovém tisku Šmídová Turchichová, Magdalena | pdficon
 217-242Antonio Bioni and his compositions preserved in Kroměříž archive Černá, Zuzana | pdficon
 243-251Johann Heinrich Schmelzer's serenata for the celebrations of Maria Antonia Habsburg's birthday Slouka, Petr | pdficon
 253-263Erhaltenen Musikinstrumente aus der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Kvasice im Hinblick auf museale Sammlungen in Wien und Brünn Lukeš, Miroslav | pdficon