Musicologica Brunensia


1 / 2018

Obsah

 5-14Zrod intermedií v díle Roberta Rauschenberga Cseres, Jozef | pdficon
 15-34Hudební divadlo Waltera Felsensteina a jeho domácí recepce Havlíčková Kysová, Šárka; Spurná, Helena | pdficon
 35-50Interspace: vzdálenost jako kompoziční strategie Hořínka, Slavomír | pdficon
 51-64Náboženské motivy v tvorbě Josefa Suka Charypar, Jan | pdficon
 65-78On monotony of opera playbill and underlying economy Khokhlova, Elena | pdficon
 79-96Oratorios performed at the holy sepulchre in the Bohemian lands and Austria in the 18th century (Part I) : methodological questions on the sepolcro in the period of ca. 1700–1760 Perutková, Jana | pdficon
 97-104Henry Lefebvre's rhythmanalysis as a tool for comprehensive listening of the city Procházková, Adéla | pdficon
 105-110Ke konstituování hudební regionalistiky jako legitimní dílčí muzikologické disciplíny Steinmetz, Karel | pdficon
 111-118Radiové intervence Tetsua Kogawy: hudebnost pirátského mikrovysílání Sůsa, Jan | pdficon
 119-136Searching for ideal price discrimination in the history of opera : lottery as a way to get a consumer surplus Svoboda, František | pdficon
 137-158Hudební divadlo v Brně ve druhé polovině 18. století : repertoár a provoz divadla na Zelném trhu v jeho proměnách ze stagiony ve stálou divadelní instituci Švandová, Petra | pdficon
 159-196Janáčkova trnitá cesta k založení brněnské konzervatoře a jejímu zestátnění Zahrádka, Jiří | pdficon
 197-203Neue Forschungsansätze über Theaterkultur in österreichischen Prälatenklöstern der Frühen Neuzeit Schachenmayr, Alkuin Volker | pdficon