Aktuální číslo

2 / 2017

 

  5-9 Fukačův příspěvek k helfertovskému konceptu intelektualizace hudební výchovy Tesař, Stanislav | pdficon
  11-19 Versuch über Fukač Štědroň, Miloš | pdficon
  21-26 Diachronně synchronní kontinuum-diskontinuum jako východisko, metoda i cíl : Fukačovy hudební historiografie aneb definice není nikdy definitivní Bohadlo, Stanislav | pdficon
  27-41 Fukačovy výzkumy v oblasti staré hudby jako inspirace pro dnešek Perutková, Jana | pdficon
  43-48 Music lexicographer Jiří Fukač and the Brno School of Music Lexicography Macek, Petr | pdficon
  49-56 ... ten, kdo si je svou kulturní identitou jist, si může zahrávat i s pravidly kulturní hry... : metainspirace Jiřím Fukačem Pantůček, Viktor | pdficon
  57-69 Mezinárodní hudebněvědné kolokvium v Brně v období 1966–1976 Čolović, Sofija | pdficon
  71-83 August Wilhelm Ambros und Eduard Hanslick in Wien: das Schlusskapitel einer musikästhetischen Kontroverse Štědroňská, Markéta | pdficon
  85-93 The possibilities of transcribing orchestral works subject to essentiality of their original orchestration Urniežius, Rytis | pdficon
  95-108 Compositional technique and phenomenological categories of perception in the Passacaglia of Shostakovich's Symphony No. 8Mohammad, Iyad Abdelhafeez | pdficon
  109-120 Hudba a interpretace : k otázkám analýzy hudebního výkonu Spurný, Lubomír; Fančal, Petr | pdficon
  121-139 The language of the assistant and the language of the creator : selected aspects of computer assisted composition Haas, Petr | pdficon
  141-156 Profil nátrubkového nástroje z pohledu organologické systematiky založené na akustických vlastnostech Hruška, Viktor | pdficon
  157-167 Repetition as a principle of mythological thinking and music of the twentieth century Kozel, David | pdficon
  169-185 Utajená skladba Janáčkova politického vzdoru : ke genezi a recepci "slovanské rapsodie" Taras Bulba Zahrádka, Jiří | pdficon
  187-199 Několik poznámek k problematice modelace apoteózních finálních struktur v mahlerovských a sibeliovských symfonických juveniliíchDichtl, Karel | pdficon
  201-216 Repertoár staré hudby v pražském koncertním životě druhé poloviny 19. století. Vybrané koncertní produkce a jejich reflexe v dobovém tisku Šmídová Turchichová, Magdalena | pdficon
  217-242 Antonio Bioni and his compositions preserved in Kroměříž archive Černá, Zuzana | pdficon
  243-251 Johann Heinrich Schmelzer's serenata for the celebrations of Maria Antonia Habsburg's birthday Slouka, Petr | pdficon
  253-263 Erhaltenen Musikinstrumente aus der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Kvasice im Hinblick auf museale Sammlungen in Wien und Brünn Lukeš, Miroslav | pdficon