Open Journal Systems


2 / 2018

Content
Статьи
 5-12О некоторых особенностях анализа авторских паремий русского языка периода 1905–1907 годов Zagrebel'nyj, Artur Vladimirovič | pdficon
 13-20K otázkám objektivity západního zpravodajství na pozadí zobrazování ukrajinské krize Niklesová, Eva | pdficon
 21-31Strategie konstruování jazykového obrazu ukrajinské krize na příkladu vybraných sociálních médií a deníku Komsomolskaja pravdaNiklesová, Eva; Shlygina, Ekaterina | pdficon
 33-45Стихотворение Юному поэту и новелла Моцарт В. Я. Брюсова сквозь призму некоторых философских концептов Фридриха Ницше Varga, Patrik | pdficon
 47-55"Ведь с этим зверьем разве можно что-нибудь создать в данный момент?": полемика Н. С. Лескова с Л. Н. Толстым в изображении русского народа Fedotova, Anna Aleksandrovna | pdficon
Маргиналии
 57-63Законы души в прозах Николая Воронова Matyušová, Zdeňka | pdficon
Рецензии
 65-68Spor jako jádro literatury a několik otázek Pospíšil, Ivo | pdficon
 68-72Solženicyn komplexně: tvorba, Polsko a emigrace Pospíšil, Ivo | pdficon
 72-78Od metodiky výuky literatury k teorii, eseji a interview: invenční texty Iriny Kalusové Pospíšil, Ivo | pdficon
 78-81Sborník k příležitosti XVI. mezinárodního kongresu slavistů Zaňko, Taťjana | pdficon
 81-84Další svazek brněnské slavistiky ke střední Evropě Zaňko, Taťjana | pdficon
 85-89Výsledek publikační aktivity doktorandů slavistických oborů Šimáčková, Kateřina | pdficon
Информаторий
 91-93Zemřel profesor Stanislav Žaža Brandner, Aleš | pdficon
 94-96Jeden z posledních českých encyklopedistů zemřel Odarčenko, Michail | pdficon
 96-98Květuše Lepilová jubilující Brandner, Aleš | pdficon
 98-100Šedesátiny doc. Jiřího Gazdy Pospíšil, Ivo | pdficon
 100-102Výběrová bibliografie doc. PhDr. Jiřího Gazdy, CSc. | pdficon