Current issue

2 / 2018

 
Статьи
  5-12 О некоторых особенностях анализа авторских паремий русского языка периода 1905–1907 годов Zagrebel'nyj, Artur Vladimirovič | pdficon
  13-20 K otázkám objektivity západního zpravodajství na pozadí zobrazování ukrajinské krize Niklesová, Eva | pdficon
  21-31 Strategie konstruování jazykového obrazu ukrajinské krize na příkladu vybraných sociálních médií a deníku Komsomolskaja pravdaNiklesová, Eva; Shlygina, Ekaterina | pdficon
  33-45 Стихотворение Юному поэту и новелла Моцарт В. Я. Брюсова сквозь призму некоторых философских концептов Фридриха Ницше Varga, Patrik | pdficon
  47-55 "Ведь с этим зверьем разве можно что-нибудь создать в данный момент?": полемика Н. С. Лескова с Л. Н. Толстым в изображении русского народа Fedotova, Anna Aleksandrovna | pdficon
Маргиналии
  57-63 Законы души в прозах Николая Воронова Matyušová, Zdeňka | pdficon
Рецензии
  65-68 Spor jako jádro literatury a několik otázek Pospíšil, Ivo | pdficon
  68-72 Solženicyn komplexně: tvorba, Polsko a emigrace Pospíšil, Ivo | pdficon
  72-78 Od metodiky výuky literatury k teorii, eseji a interview: invenční texty Iriny Kalusové Pospíšil, Ivo | pdficon
  78-81 Sborník k příležitosti XVI. mezinárodního kongresu slavistů Zaňko, Taťjana | pdficon
  81-84 Další svazek brněnské slavistiky ke střední Evropě Zaňko, Taťjana | pdficon
  85-89 Výsledek publikační aktivity doktorandů slavistických oborů Šimáčková, Kateřina | pdficon
Информаторий
  91-93 Zemřel profesor Stanislav Žaža Brandner, Aleš | pdficon
  94-96 Jeden z posledních českých encyklopedistů zemřel Odarčenko, Michail | pdficon
  96-98 Květuše Lepilová jubilující Brandner, Aleš | pdficon
  98-100 Šedesátiny doc. Jiřího Gazdy Pospíšil, Ivo | pdficon
  100-102 Výběrová bibliografie doc. PhDr. Jiřího Gazdy, CSc. | pdficon