Open Journal Systems


1 & 2 / 2017

 
Články
 5-13Znovuobjavovanie kánonu v literárnohistorických dimenziách Pašteková, Soňa | pdficon
 15-31"Мой зов — дальний путь" : Марина Цветаева и поздний Рильке Kučera, Ctirad | pdficon
 33-40"Хорошие слова" русского поэта, жившего в Болгарии Zacharijeva, Irina | pdficon
 41-48У пошуках релятивної правдивості повір´їв та легенд про вовкулак в передвоєнній українській літературі Pavliv, Oleg | pdficon
Zprávy – kronika
 49-50Zda budeš osvobozeným Všetička, František | pdficon
 50-52Literatura a dějiny slavistiky Zelenka, Miloš | pdficon
 52-54Téměř skryté polokulaté jubileum prof. PhDr. Iva Pospíšila, DrSc. Dohnal, Josef | pdficon
 54-56Odešla prof. PhDr. Danuše Kšicová, DrSc. Dohnal, Josef | pdficon
 56-60Mistrzyni pracy zespołowej: prof. dr hab. Halina Janaszek-Ivaničková (* 12. 12. 1931 – † 12. 06. 2016) Kardyni-Pelikánová, Krystyna | pdficon
Recenze
 61-63Sub rosa dictum a iné texty Gunišová, Eliška | pdficon
 64-65Martinkova monografie o Jasiczkovi Všetička, František | pdficon
 65-71Kronika Slovanů a dejiny Slovanov Žemberová, Viera | pdficon
Články
 5-17Параллельный корпус InterCorp в переводной лексикографии Charciarek, Andrzej | pdficon
 19-30Sémantické pole mluvit s příznakem intenzity: problémy překladu Mrázková, Hana | pdficon
 31-43Neshodný přívlastek v ruštině a češtině a problematika jeho vymezení Slovák, Václav | pdficon
 45-55Словник Ізмаїла Срезневсього як джерело старослов'янських лексем вищих церковних статусів Chura, Anna; Чура, Анна; Čura, Anna | pdficon
Zprávy – kronika
 57-58Za PhDr. Ludmilou Rejmánkovou, CSc. (13.8.1923–7. 2.2017) Richterek, Oldřich | pdficon
Recenze
 59-61O čtyřjazyčném tematickém slovníku Krejčí, Pavel | pdficon
 61-66Mezinárodní kolektivní monografie na pomezí jazyka a literatury Trösterová, Zdeňka | pdficon
 66-69Sborník z brněnské rusistické konference (2015) Slovák, Václav | pdficon
 
 71Errata | pdficon