Open Journal Systems


3 & 4 / 2017

 

 

Články
 5-17Slovesný vid a slovesná konverze Paliga, Sorin | pdficon
 19-32Сопоставительная славянская синтактология — научное достояние брненской славистикиRylov, Stanislav | pdficon
 33-40Proměny nesklonných přejatých substantiv v současné ruštině Nedomová, Zdeňka | pdficon
 41-52Концепция русского глагольного предложения : чешские акценты Nowożenowa, Zoja | pdficon
Rozhledy – materiály
 53-60K aktualizaci pravidel praktické transkripce z češtiny do ruštiny Špačková, Stanislava | pdficon
Zprávy – kronika
 61-64Mezinárodní bulharistická konference Szeged 2017 Krejčová, Elena | pdficon
Recenze
 65-68Рецензия на монографию М. Ю. Михайловой Семантика невыразимого и средства ее передачи в русском языке Izmest'jeva, Irina Aleksejevna | pdficon
 68-73Жлоб во времени и пространстве Kalita, Inna | pdficon
 73-76"Šedé" spektrum frazeologie Trösterová, Zdeňka | pdficon
 77-79O cestě filologie – Quo vadis, philologia? Borisov, Borislav | pdficon
 79-83Пособие по исторической грамматике русского языка Brandner, Aleš | pdficon
 83-87Olomoucká kolektivní monografie o lingvistickém synkretismu Nosková, Kateřina | pdficon
 88-90Moc veřejného projevu Chadžieva, Elena; Bajčeva, Venera | pdficon